TEL : 053-441-111 | 0914785190

EMAIL : [email protected]

LINE ID : @toolmartonline

หน้าหลัก ติดต่อ สมัคร เข้าสู่ระบบ
gear
ค้นหาสินค้า

กาพ่นสี-iwata

HOME / กาพ่นสี-iwata

กาพ่นสี ANEST IWATA AIRREX KATANA-13G หัวพ่น 1.3 mm. กาบน ออกข้าง

กาพ่นสี ANEST IWATA AIRREX KATANA-13S หัวพ่น 1.3 mm. กาล่าง

กาพ่นสี ANEST IWATA AIRREX KATANA-13C หัวพ่น 1.3 mm. กาบน กลาง

กาพ่นสีเฉพาะจุด ANEST IWATA RG-3L-2 หัวพ่น 0.6 mm. Round Pattern กาบน ไม่รวมกระป๋องสี

กาพ่นสี ANEST IWATA W-77-12G หัวพ่น 1.2 mm. Gravity feed กาบน ไม่รวมกระป๋องสี

กาพ่นสี ANEST IWATA WIDER1-15K1S หัวพ่น 1.5 mm. กาล่าง ไม่รวมกระป๋องสี

กาพ่นสี ANEST IWATA WIDER1-18N1 หัวพ่น 1.8 mm. กาล่าง ไม่รวมกระป๋องสี

กาพ่นสี ANEST IWATA WIDER1-13H4G หัวพ่น 1.3 mm. กาบน กระป๋องข้าง ไม่รวมกระป๋องสี

กาพ่นสี ANEST IWATA WIDER1-13H4S หัวพ่น 1.3 mm. กาล่าง ไม่รวมกระป๋องสี

กาพ่นสี ANEST IWATA WIDER1-13E2P หัวพ่น 1.3 mm. Pressure Feed

กาพ่นสี ANEST IWATA W400-132G หัวพ่น 1.3 mm. กาบน ไม่รวมกระป๋องสี

กาพ่นสี ANEST IWATA W400-142G หัวพ่น 1.4 mm. กาบน ไม่รวมกระป๋องสี

กาพ่นสี ANEST IWATA WIDER4-13J2 หัวพ่น 1.3 mm. กาบน ไม่รวมกระป๋องสี

กาพ่นสี ANEST IWATA WIDER2-15K2S หัวพ่น 1.5 mm. กาล่าง ไม่รวมกระป๋องสี

กาพ่นสี ANEST IWATA WIDER2-20R2S หัวพ่น 2.0 mm. กาล่าง ไม่รวมกระป๋องสี

กาพ่นสีความหนืดสูง ANEST IWATA W-2001-2 หัวพ่น 3 mm. กาล่าง

กาพ่นสี ANEST IWATA WIDER1L-2-14J2S HVLP หัวพ่น 1.4 mm. กาล่าง ไม่รวมกระป๋องสี

กาพ่นสี ANEST IWATA WIDER1L-2-14J2G HVLP หัวพ่น 1.4 mm. กาบน ไม่รวมกระป๋องสี

กาพ่นสี ANEST IWATA W-W400WB-132G 1.3 mm. กาบน ไม่รวมกระป๋องสี

กาพ่นกาว ANEST IWATA ZP2-H15 หัวพ่น 1.5 mm. Pressure Feed

กาพ่นสี ANEST IWATA KIWAMI4-V13WB2 หัวพ่น 1.3 mm. กาบน ไม่รวมกระป๋องสี

กาพ่นสีระเบิด ANEST IWATA SGD-71 ขนาด 0.7 mm. กาล่าง

กาพ่นสี ANEST IWATA SUPERNOVA LS-400-ETS13-S1 HVLP หัวพ่น 1.3 mm. กาบน (รุ่นพ่นไกล)

กาพ่นสี ANEST IWATA SUPERNOVA LS-400-1305 HVLP หัวพ่น 1.3 mm. กาบน