TEL : 053-441-111 | 0914785190

EMAIL : [email protected]

LINE ID : @toolmartonline

หน้าหลัก ติดต่อ สมัคร เข้าสู่ระบบ
gear
ค้นหาสินค้า

TIGON

HOME / TIGON

รอกแขวนแบบสปริง TIGON TW-70 รับน้ำหนัก 60.0 - 70.0 KG

รอกแขวนแบบสปริง TIGON TW-60 รับน้ำหนัก 50.0 - 60.0 KG

รอกแขวนแบบสปริง TIGON TW-40 รับน้ำหนัก 30.0 - 40.0 KG

รอกแขวนแบบสปริง TIGON TW-30 รับน้ำหนัก 22.0 - 30.0 KG

รอกแขวนแบบสปริง TIGON TW-22 รับน้ำหนัก 15.0 - 22.0 KG

รอกแขวนแบบสปริง TIGON TW-15 รับน้ำหนัก 9.0 - 15.0 KG

รอกแขวนแบบสปริง TIGON TW-9 รับน้ำหนัก 4.5-9.0 kg

โรลม้วนเก็บสายลม แบบติดตั้งบนกำแพง TIGON MA810N ขนาด 8x12 mm. ความยาวสาย 10 เมตร

โรลม้วนเก็บสายลม แบบติดตั้งบนกำแพง TIGON MA610N ขนาด 6.5x10 mm. ความยาวสาย 10 เมตร

รอกแขวนแบบสปริง TIGON TW-5 รับน้ำหนัก 2.5-5.0 kg

รอกแขวนแบบสปริง TIGON TW-0 รับน้ำหนัก 0.5-1.5 kg

รอกสปริงแบบ RETRACTOR TIGON RW-5

รอกแขวนแบบสปริง TIGON TW-00 รับน้ำหนัก 0.5-1.5 kg

รอกสปริงแบบ RETRACTOR TIGON NTW-2R(TW-2R)

รอกสปริงแบบ RETRACTOR TIGON RW-0

รอกสปริงแบบ RETRACTOR TIGON NTW-06R(TW-06R)