TEL : 053-441-111 | 0914785190

EMAIL : [email protected]

LINE ID : @itoolmart

หน้าหลัก ติดต่อ สมัคร เข้าสู่ระบบ
gear
ค้นหาสินค้า

INSIZE

HOME / INSIZE

โปรแทรคเตอร์ INSIZE 2372-360 วัดมุม 360 องศา (สำหรับเกจวัดส่วนสูง 1156-300, 1150-300, 1250-300, 1351, 1151)

เวอร์เนียร์วัดลึกดิจิตอล INSIZE 1141-150A ขนาด 6 นิ้ว (0-150 มม.)

เวอร์เนียร์วัดลึกดิจิตอล INSIZE 1141-300A ขนาด 12 นิ้ว (0-300 มม.)

เวอร์เนียหน้าปัดนาฬิกา INSIZE 1312-300A ช่วงระยะวัด 0-300 มม.

เวอร์เนียร์ดิจิตอล INSIZE 1108-300 ช่วงการวัด 0-300 มม. / 0-12 นิ้ว

เวอร์เนียคาลิปเปอร์ INSIZE 1205-300S ขนาด 12 นิ้ว ระยะวัด 0-300 มม. (0-12 นิ้ว)

เวอร์เนียคาลิปเปอร์ INSIZE 1205-3002S ขนาด 12 นิ้ว ระยะวัด 0-300 มม. (0-12 นิ้ว)

เวอร์เนียร์ไฮเกจหน้าปัดนาฬิกา INSIZE 1250-300 ช่วงระยะวัด 0-200 มม. (0-12 นิ้ว)

เวอร์เนียหน้าปัดนาฬิกา INSIZE 1312-200A ช่วงระยะวัด 0-200 มม.(0-8 นิ้ว)

เวอร์เนียร์ดิจิตอล INSIZE 1108-200 ช่วงการวัด 0-200 มม. / 0-8 นิ้ว

เวอร์เนียคาลิปเปอร์ INSIZE 1205-2002S ขนาด 8 นิ้ว ระยะวัด 0-200 มม.

เวอร์เนียคาลิปเปอร์ INSIZE 1205-200S ขนาด 8 นิ้ว ระยะวัด 0-200 มม.

เวอร์เนียร์ดิจิตอล INSIZE 1108-150 ช่วงการวัด 0-150 มม. / 0-6 นิ้ว

เวอร์เนียคาลิปเปอร์ INSIZE 1205-1502S ขนาด 6 นิ้ว ระยะวัด 0-150 มม.

เวอร์เนียคาลิปเปอร์ INSIZE 1205-150S ขนาด 6 นิ้ว ระยะวัด 0-150 มม.

ขาตั้งแม่เหล็ก จับไดอัลเกจ INSIZE 6200 ปรับองศาไม่ได้

เวอร์เนียวัดความสูง INSIZE 1250

เวอร์เนียไฮเกจดิจิตอล INSIZE 1150

ไมโครมิเตอร์วัดเกลียว INSIZE 3281-25A

ไมโครมิเตอร์วัดเกลียว INSIZE 3281-50A

ไมโครมิเตอร์วัดภายนอกแบบดิจิทัล INSIZE 3109-25A

ไมโครมิเตอร์วัดนอก INSIZE 3220-30

ไมโครมิเตอร์วัดนอก INSIZE 3210-50A

ไมโครมิเตอร์วัดนอก INSIZE 3210-25A

ไมโครมิเตอร์วัดนอก INSIZE 3203-100A

ไมโครมิเตอร์วัดนอก INSIZE 3203-75A

ไมโครมิเตอร์วัดนอก INSIZE 3203-50A

ไมโครมิเตอร์วัดนอก INSIZE 3203-25A

แท่นจับไมโครมิเตอร์ INSIZE 6301

ขาตั้งแม่เหล็ก จับไดอัลเกจ INSIZE 6201 ปรับองศาได้

เกจวัดกระบอกสูบ INSIZE 2322-60A

เกจวัดกระบอกสูบ INSIZE 2322-160A

เกจวัดกระบอกสูบ INSIZE 2322-35A

เครื่องวัดความหนา INSIZE 2364-10

ไดอัลเกจแบบเข็มกระดก INSIZE 2380-08

ไดอัลเกจ INSIZE 2301-10F (หลังแบน)

ไดอัลเกจ INSIZE 2301-10 (ดึงหลัง)

ไม้โปรแทรคเตอร์ INSIZE 4780-85

ไม้วัดมุมดิจิตอล บรรทัดวัดมุมแบบดิจิตอล INSIZE 2176-200

ชุดเกจตั้งค่า INSIZE 4100-232 (Steel Gauge Blocks Metric)