TEL : 053-441-111 | 0914785190

EMAIL : [email protected]

LINE ID : @itoolmart

หน้าหลัก ติดต่อ สมัคร เข้าสู่ระบบ
gear
ค้นหาสินค้า

INSIZE

HOME / INSIZE

เกจวัดเกลียวใน INSIZE 4130-16 เกลียวมาตรฐาน M16X2 mm Class 6H พร้อมเกจ Go และ No-Go

เกจวัดเกลียวใน INSIZE 4130-20 เกลียวมาตรฐาน M20X2.5 mm Class 6H พร้อมเกจ Go และ No-Go

เกจวัดเกลียวใน INSIZE 4130-2D5 เกลียวมาตรฐาน M2.5X0.45 mm Class 6H พร้อมเกจ Go และ No-Go

เกจวัดเกลียวใน INSIZE 4130-3 เกลียวมาตรฐาน M3x0.5 mm Class 6H พร้อมเกจ Go และ No-Go

เกจวัดเกลียวใน INSIZE 4130-4 เกลียวมาตรฐาน M4X0.7 mm Class 6H พร้อมเกจ Go และ No-Go

เกจวัดเกลียวใน INSIZE 4130-5 เกลียวมาตรฐาน M5X0.8 mm Class 6H พร้อมเกจ Go และ No-Go

เกจวัดเกลียวใน INSIZE 4130-6 เกลียวมาตรฐาน INSIZE 4130-6 M6X1mm Class 6H พร้อมเกจ Go และ No-Go

เกจวัดเกลียวใน INSIZE 4130-8 เกลียวมาตรฐาน M8X1.25mm Class 6H พร้อมเกจ Go และ No-Go

เกจวัดเกลียวใน INSIZE 4139-10Q เกลียวละเอียด M10x1.25 mm Class 6H มาพร้อมเกจ Go และ No-Go

เกจวัดเกลียวใน INSIZE 4139-12R เกลียวละเอียด M12x1.5 mm Class 6H มาพร้อมเกจ Go และ No-Go

เกจวัดเกลียวใน INSIZE 4139-14R เกลียวละเอียด M14x1.5 mm Class 6H มาพร้อมเกจ Go และ No-Go

เกจวัดเกลียวใน INSIZE 4139-16R เกลียวละเอียด M16x1.5 mm Class 6H มาพร้อมเกจ Go และ No-Go

เกจวัดเกลียวใน INSIZE 4139-20R เกลียวละเอียด M20x1.25 mm Class 6H มาพร้อมเกจ Go และ No-Go

ชุดเกจวัดรูใน INSIZE 4206-1

ชุดเกจวัดรู 4 ชิ้น INSIZE 4208-1 ขนาดรูหรือร่องเล็กๆ ในช่วง 3-13 มม.

ฟิลเลอร์เกจ INSIZE 4605-20 แบบยาว 150 มม. (6 นิ้ว) ขนาด 0.05-1.00 มม. จำนวน 20 ใบ

โปรแทรคเตอร์ INSIZE 4780-85A (ฉากวัดองศา) ช่วงการวัด 0-180 องศา

เกจวัดองศา 55 องศา INSIZE 4810-55 ความถูกต้องของมุมองศา ± 30 MIN

เกจวัดองศา 60 องศา INSIZE 4810-601 ความละเอียด 0.5 มม. และ 1 มม.

เกจวัดแนวเชื่อม ดิจิตอล INSIZE 4831-20A ช่วงการวัด 0-20 มิลลิเมตร หรือ 0-0.8 นิ้ว

เตเปอร์เกจ INSIZE 4833-1 ขนาด 0.8-15 มม.

เกจวัดปลายสว่าน INSIZE 4843-1 ใช้ตรวจสอบปลายสว่านที่มีมุมเจาะ 118 องศา

เวอร์เนียร์ดิจิตอลมินิ INSIZE 1111-100A ระยะ 0-100 มม.

เวอร์เนียดิจิตอล INSIZE 1114-150A อัลลอย ช่วงการวัด 0-150 มม. (0-6 นิ้ว) ความละเอียด 0.01 มม. (0.0005 นิ้ว)

เวอร์เนียดิจิตอล INSIZE 1114-200A อัลลอย ช่วงการวัด 0-200 มม. (0-8 นิ้ว) ความละเอียด 0.01 มม. (0.0005 นิ้ว)

เวอร์เนียดิจิตอล INSIZE 1114-300A อัลลอย ช่วงการวัด 0-300 มม. (0-12 นิ้ว) ความละเอียด 0.01 มม. (0.0005 นิ้ว)

เวอร์เนียร์ดิจิตอล INSIZE 1118-150B ขนาด 6 นิ้ว (0-150 มม.) กันน้ำ

เวอร์เนียร์ดิจิตอล INSIZE 1118-200B ขนาด 8 นิ้ว (0-200 มม.) กันน้ำ

เวอร์เนียร์ดิจิตอล INSIZE 1118-300B ขนาด 12 นิ้ว (0-300 มม.) กันน้ำ

เกจวัดฟันเฟือง INSIZE 4860-245 ขนาด 0.35-4.5 มม.

ขาตั้งแม่เหล็ก จับไดอัลเกจ INSIZE 6200-60 สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 60 กิโลกรัม

ขาตั้งแม่เหล็ก จับไดอัลเกจ INSIZE 6202-80 แรงแม่เหล็ก 80 กิโลกรัม

เกจวัดลึกร่องยาง ดิจิตอล INSIZE 1145-25A ระยะวัด 0-25 มม.

ไฮเกจดิจิตอลขนาดเล็ก INSIZE 1146-20A (Mini) ระยะ 0~±20 มม. (0~±0.8 นิ้ว)

ไฮเกจดิจิตอลขนาดเล็ก INSIZE 1146-20B (Mini) ระยะ 0~±20 มม. (0~±0.8 นิ้ว)

เวอร์เนียวัดความสูงแบบดิจิตอล INSIZE 1150-300 ความละเอียด 0.01 มม.

เวอร์เนียความสูงดิจิทัล INSIZE 1154-150 ความละเอียด 0.01 มม. (0.0005 นิ้ว)

เวอร์เนียวัดความสูงแบบดิจิตอล INSIZE 1156-300 ความละเอียด 0.01 มม.

เวอร์เนียร์ดิจิตอลวัดร่องใน INSIZE 1176-150 ขนาด 6 นิ้ว

เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ INSIZE 1214-600 ช่วงระยะวัด 0-600 มม.