TEL : 053-441-111 | 0914785190

EMAIL : [email protected]

LINE ID : @itoolmart

หน้าหลัก ติดต่อ สมัคร เข้าสู่ระบบ
gear
ค้นหาสินค้า

INSIZE

HOME / INSIZE

เวอร์เนียวัดความลึก INSIZE 1240-150 ช่วงการวัด 0-150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว)

เวอร์เนียวัดความลึก INSIZE 1240-1501 ช่วงการวัด 0-150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว)

เวอร์เนียวัดความลึก INSIZE 1240-200 ช่วงการวัด 0-200 มิลลิเมตร (8 นิ้ว)

ขาตั้งแม่เหล็ก จับไดอัลเกจ INSIZE 6208-80A สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 80 กิโลกรัม

คาลิปเปอร์เขาควายวัดใน INSIZE 7261-150 ขนาด 6 นิ้ว (150 มม.)

คาลิปเปอร์เขาควายวัดใน INSIZE 7261-300 ขนาด 12 นิ้ว (300 มม.)

คาลิปเปอร์เขาควายวัดนอก INSIZE 7262-150 ขนาด 6 นิ้ว (155 มม.)

คาลิปเปอร์เขาควายวัดนอก INSIZE 7262-300 ขนาด 12 นิ้ว (310 มม.)

เครื่องวัดความเร็วรอบ INSIZE 9223-120 (แบบไม่มีปลายสัมผัส) ระยะการวัด 2.5~99999 รอบต่อนาที

เครื่องวัดความเร็วลม INSIZE 9331-40 ปริมาณอากาศแบบดิจิตอล

เวอร์เนียวัดความลึก INSIZE 1240-2001 ช่วงการวัด 0-200 มิลลิเมตร (8 นิ้ว)

เวอร์เนียวัดความลึก INSIZE 1240-300 ช่วงการวัด 0-300 มิลลิเมตร (12 นิ้ว)

เวอร์เนียวัดความลึก INSIZE 1240-3001 ช่วงการวัด 0-300 มิลลิเมตร (12 นิ้ว)

เวอร์เนียวัดลึก INSIZE 1240-500 ช่วงการวัด 0-500 มม. (20 นิ้ว)

เวอร์เนียวัดลึก INSIZE 1240-5001 ช่วงการวัด 0-500 มม. (20 นิ้ว)

เวอร์เนียร์ไฮเกจ INSIZE 1250-300 (เกจ์วัดความสูง) ช่วงระยะวัด 0-300 มม. (0-12 นิ้ว) ความละเอียด 0.02 (0.001 นิ้ว)

ไดอัลเกจดิจิตอล INSIZE 2112-10 ช่วงระยะวัด 12.7 มม.

เครื่องวัดระดับน้ำดิจิตอล โปรแทรคเตอร์ INSIZE 2173-360 ช่วงระยะวัด 0-360 องศา

โปรแทรคเตอร์ดิจิตอล INSIZE 2176-300 ขนาด 300 มม.

เหล็กฉากเส้น INSIZE 2275-300 ขนาด 300X170 มม.

ไดอัลเกจ INSIZE 2308-10A (หลังดึง) ช่วงระยะวัด 0-10 มม.

ไดอัลเกจดิจิตอล INSIZE 2308-10FA (หลังแบน) ช่วงระยะวัด 0-10 มม. ความละเอียด 0.01 มม.

ไดอัลเกจ INSIZE 2311 -3 ขนาดเล็ก (ดึงหลัง) ช่วงระยะวัด 3 มม.

ไดอัลเกจ INSIZE 2311-3F ขนาดเล็ก (หลังแบน) ช่วงระยะวัด 3 มม.

ไดอัลเกจ INSIZE 2311-5 ขนาดเล็ก (ดึงหลัง) ช่วงระยะวัด 5 มม.

ไดอัลเกจ INSIZE 2311-5F ขนาดเล็ก ช่วงระยะวัด 5 มม.

ไดอัลเกจ INSIZE 2314-10A แบบป้องกันการกระแทก ช่วงระยะวัด 10 มม. ความละเอียด 0.01 มม.

เครื่องวัดความหนาขาตรง เกจวัดความหนา INSIZE 2862-101 ช่วงวัดระยะ 0-10 มม. ความละเอียด 0.05 มม.

ไมโครมิเตอร์วัดนอก INSIZE 3203-125A ช่วงการวัด 100-125 มม.

ไมโครมิเตอร์ INSIZE 3203-150A วัดนอก ช่วงวัดระยะ 125-150 มม. ความละเอียด 0.01 มม.

ไมโครมิเตอร์ INSIZE 3203-175A วัดนอก ช่วงวัดระยะ 150-175 มม. ความละเอียด 0.01 มม.

ไมโครมิเตอร์ INSIZE 3203-200A วัดนอก ระยะวัด 175-200 มม.

ไมโครมิเตอร์วัดรูใน INSIZE 3220-100 ขนาด 75-100 มม.

ไมโครมิเตอร์วัดใน INSIZE 3220-30 ขนาด 5-30 มม.

ไมโครมิเตอร์วัดรูใน INSIZE 3220-50 ขนาด 25-50 มม.

ไมโครมิเตอร์วัดรูใน INSIZE 3220-75 ขนาด 50-75 มม.

ไมโครมิเตอร์วัดในดิจิตอล INSIZE 3520-100 ความละเอียด 0.001 มม.

เกจวัดเกลียวใน INSIZE 4130-10 เกลียวมาตรฐาน M10X1.5mm Class 6H พร้อมเกจ Go และ No-Go

เกจวัดเกลียวใน INSIZE 4130-12 เกลียวมาตรฐาน M12X1.75 Class 6H พร้อมเกจ Go และ No-Go

เกจวัดเกลียวใน INSIZE 4130-14 เกลียวมาตรฐาน M14X2 mm Class 6H พร้อมเกจ Go และ No-Go