TEL : 053-441-111 | 0914785190

EMAIL : [email protected]

LINE ID : @toolmartonline

หน้าหลัก ติดต่อ สมัคร เข้าสู่ระบบ
gear
ค้นหาสินค้า

FlUKE ( ฟลุ๊ค )

HOME / FlUKE ( ฟลุ๊ค )

ปากกาตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า FLUKE 1AC-A1

ปากกาตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า FLUKE 1AC-E2

อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์รุ่นทรหด FLUKE 62 MAX

หัววัดอุณหภูมิสำหรับ THREMOMETER FLUKE 80PK-22

หัววัดอุณหภูมิสำหรับ THREMOMETER FLUKE 80PK-25

แคลมป์มิเตอร์ Fluke 323

Current Clamp Fluke i400 AC

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Fluke 113 สำหรับงานซ่อมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Fluke 114 สำหรับงานไฟฟ้าพื้นฐาน

มิเตอร์ก้ามปูวัดแรงดันไฟฟ้า Fluke T6-600

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Fluke 116 สำหรับช่างเทคนิคงาน HVAC/R

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ FLUKE 115

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ FLUKE 324

แคลมป์มิเตอร์ Fluke 373

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Fluke 117 สำหรับงานด้านไฟฟ้าและอุตสาหกรรม

แคลมป์มิเตอร์ Fluke 365 สำหรับงานตรวจซ่อมทั่วไป

มิเตอร์ก้ามปูวัดแรงดันไฟฟ้า Fluke T6-1000

เครื่องตรวจวัดลำดับเฟส แบบไม่สัมผัส FLUKE 9062

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ความทนทานสูง Fluke 175

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ FLUKE 325

แคลมป์มิเตอร์ Fluke 902 FC เชื่อมต่อ Fluke Connect (สำหรับช่างปรับอากาศ)

เครื่องตรวจวัดลำดับเฟส Fluke 9040

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ความทนทานสูง Fluke 177

แคลมป์มิเตอร์ไร้สาย FLUKE 374FC

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบไร้สาย Fluke 233 (สำหรับงานรถยนต์)

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ความทนทานสูง Fluke 179

เครื่องตรวจจับความร้อน FLUKE 566

ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์แบบสัมผัส FLUKE 52-2

แคลมป์มิเตอร์ไร้สาย FLUKE 375FC

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น Fluke 971

มัลติมิเตอร์ดิจิตอลสำหรับงานอุตสาหกรรม FLUKE 87-5

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Fluke 83V สำหรับงานอุตสาหกรรม

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Fluke 87V สำหรับงานอุตสาหกรรม

แคลมป์มิเตอร์ไร้สาย FLUKE 376FC

เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน FLUKE 1503

ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์แบบสัมผัส FLUKE 54-2B

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Fluke 88V สำหรับงานตรวจซ่อมรถยนต์

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Fluke 27 II ป้องกันน้ำและฝุ่นละออง IP 67

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Fluke 28 II ป้องกันน้ำและฝุ่นละออง IP 67

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Fluke 287 แบบ True-rms สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์