หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | บทความ | ติดต่อ | วิธีการสั่งซื้อ
top-icon
TH

how-to-buy

1. ขอใบเสนอราคาจากเว็บไซต์ได้ไหมคะ และต้องทำอย่างไรบ้าง
ตอบ : ในเว็บไซต์ www.itoolmart.com คุณสามารถสั่งพิมพ์ใบเสนอราคาได้จากเว็บไซต์ โดยทำการเลือกสินค้าลงตะกร้าสินค้าแล้วทำรายการสั่งซื้อออนไลน์ก่อน หลังจากสั่งซื้อเรียบร้อบเเล้ว เมื่อคุณทำรายการสั่งซื้อเสร็จสิ้น email การสั่งซื้อสินค้าจะถูกส่งไปยัง mailbox ของคุณสามารถสั่งพิมพ์ใบเสนอราคาผ่าน mail box ได้ครับ

2. ถ้าทำรายการสั่งซื้อไปแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนวิธีการชำระเงินสามารถทำได้ไหมคะ
ตอบ : ในกรณีที่รายการสั่งซื้อของคุณยังไม่ได้ถูกดำเนินการจัดส่ง คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้ได้ โดย email เเจ้งมาที่[email protected]

3. อยากทราบถึงเงื่อนไข และค่าบริการในการบริการจัดส่งสินค้า
ตอบ :ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจในการสั่งซื้อสินค้าผ่าน www.itoolmart.com  ค่าจัดส่งจะถูกคิดตามระยะทางการส่งเเละน้ำหนักของสินค้า สำหรับสินค้าทั่วไปค่าจัดส่งจะเริ่มตั้งเเต่ 50-200 บาท

4. อยากทราบถึงกำหนดระยะเวลา ในการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า
ตอบ :หากท่านกำหนดสถานที่จัดส่งสินค้าเป็นที่บริษัทท่านจะสามารถได้รับสินค้าในวันทำการถัดไปโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เป็นผู้นำส่งสินค้า แต่หากท่านกำหนดสถานที่จัดส่งสินค้าเป็นบ้านที่อยู่อาศัย ท่านจะสามารถได้รับสินค้าภายใน 1 – 3 วัน โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย และในกรณีเป็นลูกค้าต่างจังหวัด ท่านจะสามารถได้รับสินค้าภายใน 3 -5 วันทำการ โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย

5. ในกรณีที่ได้รับสินค้าแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า จะสามารถทำได้หรือไม่
ตอบ :บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากการสั่งซื้อ ตาม กรณีดังต่อไปนี้

ในกรณีที่ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดจากการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่า สุดจากทางลูกค้า ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า เช่น กรณีเปลี่ยนรุ่นของสินค้า ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้ากลับมาเปลี่ยนกับ ทางบริษัทฯ แต่สินค้าต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน โดยบริษัทฯ จะขอทำการตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า ซึ่งในกรณีที่เป็นการจัดส่งสินค้ากลับไปยังลูกค้า ผ่านทางไปรษณีย์ไทย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าใหม่แก่ลูกค้าตามความ เป็นจริง ส่วนกรณีที่เป็นการจัดส่งผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บค่าใช้จ่าย ในการจัดส่งสินค้าใหม่แก่ลูกค้าในมูลค่า 50 บาท

กรณีสินค้าประเภทเครื่องมือ (ลูกค้าควรทำการตรวจสอบการสินค้าทันทีหลังจากได้รับสินค้าจากเจ้าหน้าที่จัด ส่ง และหากพบว่าสินค้า)เกิดการชำรุดหรือ เสียหายก่อนได้รับสินค้า หรือไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่จัดส่งโดยทันทีที่พบ ในกรณีที่สินค้าเสียหายหรือชำรุดจากการใช้งาน โดยสินค้าต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน ทางบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบก่อนส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า หรือดำเนินการส่งซ่อมแซมตามเงื่อนไขการประกันของสินค้านั้นๆให้แก่ลูกค้า

ในกรณีที่มีการคืนสินค้าหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อ (ภายใต้นโยบายบริษัท) สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย (สภาพพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ) ลูกค้าจะได้รับการชำระเงินคืนภายใน 30 วันทำการค่ะ นับจากวันที่บริษัทฯ พิจารณาให้มีการคืนสินค้า