TEL : 053-441-111 | 0914785190

EMAIL : [email protected]

LINE ID : @itoolmart

หน้าหลัก ติดต่อ สมัคร เข้าสู่ระบบ
gear
ค้นหาสินค้า

เครื่องฉีดน้ําร้อนแรงดันสูง

HOME / ปั๊มน้ำ-เครื่องฉีดน้ำ / เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง / เครื่องฉีดน้ําร้อนแรงดันสูง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Karcher HDS 9/20-4 Classic *KAP แรงดันการทำงาน 200 บาร์ 1.030-000.0

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Karcher HDS 6/14 C *EU เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็น 1.169-900.0

เครื่องฉีดน้ําร้อนแรงดันสูง KRANZLE Therm 875-1 175 บาร์ (400V)

เครื่องฉีดน้ําร้อนแรงดันสูง KRANZLE Therm 1525-1 125 บาร์ (400V)

เครื่องฉีดน้ําร้อนแรงดันสูง KRANZLE Therm 635-1 130 บาร์

เครื่องฉีดน้ําร้อนแรงดันสูง KRANZLE Therm CA 12/150 T T 150 บาร์ (400V)

เครื่องฉีดน้ําร้อนแรงดันสูง KRANZLE Therm CA 11/130 T 130 บาร์

เครื่องฉีดน้ําร้อนแรงดันสูง KRANZLE Therm CA 15/120 T 120 บาร์ (400V)

เครื่องฉีดน้ําร้อนแรงดันสูง KRANZLE Therm C 11/130 T 130 บาร์

เครื่องฉีดน้ําร้อนแรงดันสูง KRANZLE Therm C 13/180 T 180 บาร์ (400V)

เครื่องฉีดน้ําร้อนแรงดันสูง KRANZLE Therm 895-1 T 195 บาร์ (400V)

เครื่องฉีดน้ําร้อนแรงดันสูง KRANZLE Therm C 15/150 T 150 บาร์ (400V)

เครื่องฉีดน้ำร้อนแรงดันสูง ZINSANO Z250-SPP แรงดัน 250 บาร์

เครื่องฉีดน้ำร้อนแรงดันสูง ZINSANO Z180-SD แรงดัน 160 บาร์

เครื่องฉีดน้ำร้อนแรงดันสูง ZINSANO PR1601 แรงดัน 160 บาร์