หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | บทความ | ติดต่อ | วิธีการสั่งซื้อ
top-icon
TH

TEL : 053-441-111 | 0914785190

EMAIL : [email protected]

LINE ID : @toolmartonline

pp payicon
หน้าหลัก ติดต่อ สมัคร เข้าสู่ระบบ
gear
ค้นหาสินค้า

ท่อและข้อต่อ HDPE

HOME / ปั๊มน้ำ-เครื่องฉีดน้ำ / ท่อและข้อต่อ HDPE

ข้อต่อตรงสวมหน้าแปลน HDPE แบบสวมอัด ขนาด 110mm.x4 inch.

ข้อต่อตรงสวมหน้าแปลน HDPE แบบสวมอัด ขนาด 63mm.x2 inch.

ข้อต่อตรงสวมหน้าแปลน HDPE แบบสวมอัด ขนาด 50mm.x2 inch.

ข้อต่อสามทาง HDPE แบบสวมอัด ขนาด 90mm.(3 นิ้ว)

ข้อต่อตรงเกลียวใน HDPE แบบสวมอัด ขนาด 90mm.x3 inch.

ข้อต่อตรงเกลียวใน HDPE แบบสวมอัด ขนาด 50mm.x11/2 inch.

ข้อต่อสามทางเกลียวนอก HDPE แบบสวมอัด ขนาด 63mm.x2 inch.

ข้อต่อสามทางลด HDPE แบบสวมอัด ขนาด 110x90mm.

แคล้มป์รัดท่อแยกเกลียวใน HDPE ขนาด 63mm.x1 inch.

ข้อต่อตรง HDPE แบบสวมอัด ขนาด 50mm.(1 1/2 นิ้ว )

ข้อต่อตรงลด HDPE แบบสวมอัด ขนาด 63x50mm.(2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว)

แคล้มป์รัดท่อแยกเกลียวใน HDPE ขนาด 20mm.x1/2 inch.

แคล้มป์รัดท่อแยกเกลียวใน HDPE ขนาด 25mm.x1/2 inch.

แคล้มป์รัดท่อแยกเกลียวใน HDPE ขนาด 25mm.x3/4 inch.

แคล้มป์รัดท่อแยกเกลียวใน HDPE ขนาด 32mm.x1/2 inch.

แคล้มป์รัดท่อแยกเกลียวใน HDPE ขนาด 32mm.x3/4 inch.

แคล้มป์รัดท่อแยกเกลียวใน HDPE ขนาด 40mm.x1/2 inch.

แคล้มป์รัดท่อแยกเกลียวใน HDPE ขนาด 40mm.x1 inch.

แคล้มป์รัดท่อแยกเกลียวใน HDPE ขนาด 50mm.x1/2 inch.

แคล้มป์รัดท่อแยกเกลียวใน HDPE ขนาด 50mm.x3/4 inch.

แคล้มป์รัดท่อแยกเกลียวใน HDPE ขนาด 50mm.x1 inch.

แคล้มป์รัดท่อแยกเกลียวใน HDPE ขนาด 63mm.x1/2 inch.

แคล้มป์รัดท่อแยกเกลียวใน HDPE ขนาด 63mm.x11/4 inch.

แคล้มป์รัดท่อแยกเกลียวใน HDPE ขนาด 63mm.x11/2 inch.

แคล้มป์รัดท่อแยกเกลียวใน HDPE ขนาด 75mm.x1/2 inch.

แคล้มป์รัดท่อแยกเกลียวใน HDPE ขนาด 75mm.x2 inch.

แคล้มป์รัดท่อแยกเกลียวใน HDPE ขนาด 90mm.x2 inch.

แคล้มป์รัดท่อแยกเกลียวใน HDPE ขนาด 110mm.x2 inch.

ข้อต่อสามทางเกลียวนอก HDPE แบบสวมอัด ขนาด 25mm.x1/2 inch.

ข้อต่อสามทางเกลียวนอก HDPE แบบสวมอัด ขนาด 25mm.x3/4 inch.

ข้อต่อสามทางเกลียวนอก HDPE แบบสวมอัด ขนาด 25mm.x1 inch.

ข้อต่อสามทางเกลียวนอก HDPE แบบสวมอัด ขนาด 32mm.x1 inch.

ข้อต่อสามทางเกลียวนอก HDPE แบบสวมอัด ขนาด 40mm.x11/4 inch.

ข้อต่อสามทางเกลียวนอก HDPE แบบสวมอัด ขนาด 50mm.x11/2 inch.

ข้อต่อสามทางเกลียวนอก HDPE แบบสวมอัด ขนาด 75mm.x21/2 inch.

ข้อต่อสามทางเกลียวนอก HDPE แบบสวมอัด ขนาด 110mm.x4 inch.

ข้อต่อสามทางเกลียวใน HDPE แบบสวมอัด ขนาด 20mm.x1/2 inch.

ข้อต่อสามทางเกลียวใน HDPE แบบสวมอัด ขนาด 25mm.x1/2 inch.

ข้อต่อสามทางเกลียวใน HDPE แบบสวมอัด ขนาด 25mm.x3/4 inch.

ข้อต่อสามทางเกลียวใน HDPE แบบสวมอัด ขนาด 25mm.x1 inch.

ท่อ HDPE PE100ท่อ HDPE PE80ข้อต่อตรง HDPE แบบสวมอัดข้อต่อตรงลด HDPE แบบสวมอัดข้อต่อตรงเกลียวนอก HDPE แบบสวมอัดข้อต่อตรงเกลียวใน HDPE แบบสวมอัดข้อต่อตรงสวมหน้าแปลน HDPE แบบสวมอัดปลั๊กอุด HDPE แบบสวมอัดข้อต่อสามทาง HDPE แบบสวมอัดข้อต่อสามทางลด HDPE แบบสวมอัดข้อต่อสามทางเกลียวนอก HDPE แบบสวมอัดข้อต่อสามทางเกลียวใน HDPE แบบสวมอัดแคล้มป์รัดท่อแยกเกลียวใน HDPEข้องอ 90 องศา HDPE แบบสวมอัดข้องอ 90 องศา เกลียวนอก HDPE แบบสวมอัดข้องอ 90 องศา เกลียวใน HDPE แบบสวมอัดประแจขันข้อต่อและโอริง ท่อ HDPE