TEL : 053-441-111 | 0914785190

EMAIL : [email protected]

LINE ID : @itoolmart

หน้าหลัก ติดต่อ สมัคร เข้าสู่ระบบ
gear
ค้นหาสินค้า

เวอร์เนีย

HOME / เครื่องมือช่าง-อุปกรณ์ป้องกัน / เครื่องมือวัด / เวอร์เนีย

เวอร์เนียวัดความลึก INSIZE 1240-150 ช่วงการวัด 0-150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว)

เวอร์เนียวัดความลึก INSIZE 1240-1501 ช่วงการวัด 0-150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว)

เวอร์เนียวัดความลึก INSIZE 1240-200 ช่วงการวัด 0-200 มิลลิเมตร (8 นิ้ว)

เวอร์เนียวัดความลึก INSIZE 1240-2001 ช่วงการวัด 0-200 มิลลิเมตร (8 นิ้ว)

เวอร์เนียวัดความลึก INSIZE 1240-300 ช่วงการวัด 0-300 มิลลิเมตร (12 นิ้ว)

เวอร์เนียวัดความลึก INSIZE 1240-3001 ช่วงการวัด 0-300 มิลลิเมตร (12 นิ้ว)

เวอร์เนียวัดลึก INSIZE 1240-500 ช่วงการวัด 0-500 มม. (20 นิ้ว)

เวอร์เนียวัดลึก INSIZE 1240-5001 ช่วงการวัด 0-500 มม. (20 นิ้ว)

เวอร์เนียร์ไฮเกจ INSIZE 1250-300 (เกจ์วัดความสูง) ช่วงระยะวัด 0-300 มม. (0-12 นิ้ว) ความละเอียด 0.02 (0.001 นิ้ว)

เวอร์เนียร์ดิจิตอลมินิ INSIZE 1111-100A ระยะ 0-100 มม.

เวอร์เนียดิจิตอล INSIZE 1114-150A อัลลอย ช่วงการวัด 0-150 มม. (0-6 นิ้ว) ความละเอียด 0.01 มม. (0.0005 นิ้ว)

เวอร์เนียดิจิตอล INSIZE 1114-200A อัลลอย ช่วงการวัด 0-200 มม. (0-8 นิ้ว) ความละเอียด 0.01 มม. (0.0005 นิ้ว)

เวอร์เนียดิจิตอล INSIZE 1114-300A อัลลอย ช่วงการวัด 0-300 มม. (0-12 นิ้ว) ความละเอียด 0.01 มม. (0.0005 นิ้ว)

เวอร์เนียร์ดิจิตอล INSIZE 1118-150B ขนาด 6 นิ้ว (0-150 มม.) กันน้ำ

เวอร์เนียร์ดิจิตอล INSIZE 1118-200B ขนาด 8 นิ้ว (0-200 มม.) กันน้ำ

เวอร์เนียร์ดิจิตอล INSIZE 1118-300B ขนาด 12 นิ้ว (0-300 มม.) กันน้ำ

ไฮเกจดิจิตอลขนาดเล็ก INSIZE 1146-20A (Mini) ระยะ 0~±20 มม. (0~±0.8 นิ้ว)

ไฮเกจดิจิตอลขนาดเล็ก INSIZE 1146-20B (Mini) ระยะ 0~±20 มม. (0~±0.8 นิ้ว)

เวอร์เนียวัดความสูงแบบดิจิตอล INSIZE 1150-300 ความละเอียด 0.01 มม.

เวอร์เนียความสูงดิจิทัล INSIZE 1154-150 ความละเอียด 0.01 มม. (0.0005 นิ้ว)

เวอร์เนียวัดความสูงแบบดิจิตอล INSIZE 1156-300 ความละเอียด 0.01 มม.

เวอร์เนียร์ดิจิตอลวัดร่องใน INSIZE 1176-150 ขนาด 6 นิ้ว

เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ INSIZE 1214-600 ช่วงระยะวัด 0-600 มม.

ไมโครมิเตอร์ แบบสามจุด MITUTOYO 468-275 ระยะวัด 127 - 152.4 มม.

เวอร์เนียคาลิปเปอร์ MITUTOYO 500-714-20 ระยะวัด 0 - 300 มม.

ไมโครมิเตอร์ MITUTOYO 293-354-30 ระยะวัด 200 - 225 มม.

ไมโครมิเตอร์ MITUTOYO 293-352-30 ระยะวัด 150 - 175 มม.

เวอร์เนียคาลิปเปอร์ปากแหลม MITUTOYO 573-625-20 ขนาด 150 mm. ระยะวัด 0 - 150 mm.

เวอร์เนียดิจิตอล MITUTOYO 573-117-10 ขนาด 300 mm. ระยะวัด 10.1 - 300 mm.

เวอร์เนียดิจิตอล MITUTOYO 573-119-10 ขนาด 300 mm. ระยะวัด 10.1 - 300 mm.

เวอร์เนียดิจิตอล MITUTOYO 573-118-10 ขนาด 200 mm. ระยะวัด 10.1 - 200 mm.

เวอร์เนียคาลิปเปอร์ปากปรับได้ MITUTOYO 536-101 ขนาด 150 mm. ระยะวัด 0-150 mm.

เวอร์เนียคาลิปเปอร์ปากปรับได้ MITUTOYO 573-704 ขนาด 12 นิ้ว ระยะวัด 12 นิ้ว

เวอร์เนียคาลิปเปอร์ปากปรับได้ MITUTOYO 573-614 ขนาด 300 mm. ระยะวัด 0 - 300 mm.

เวอร์เนียคาลิปเปอร์ปากปรับได้ MITUTOYO 573-604-20 ขนาด 300 mm. ระยะวัด 0 - 300 mm.

เวอร์เนียคาลิปเปอร์ปากปรับได้ MITUTOYO 573-612-20 ขนาด 200 mm. ระยะวัด 0 - 200 mm.

เวอร์เนียคาลิปเปอร์ปากปรับได้ MITUTOYO 573-602-20 ขนาด 200 mm. ระยะวัด 0 - 200 mm.

เวอร์เนียคาลิปเปอร์ปากปรับได้ MITUTOYO 573-611-20 ขนาด 150 mm. ระยะวัด 0 - 150 mm.

เวอร์เนียคาลิปเปอร์ปากปรับได้ MITUTOYO 573-601-20 ขนาด 150 mm. ระยะวัด 0 - 150 mm.

เวอร์เนียคาลิปเปอร์ปากยาว MITUTOYO 534-108 ขนาด 1000 mm. ระยะวัด 0 - 1000 mm.