Line : @toolmartonline | โทร 053-441-111 | 0914785190

TEL : 053-441-111 | 0914785190

EMAIL : thetoolmart@gmail.com

LINE ID : @toolmartonline

Search

สายเชื่อมและหัวเชื่อม

HOME / เครื่องเชื่อม-อุปกรณ์เชื่อม / สายเชื่อมและหัวเชื่อม

สายเชื่อมสายแก็สหัวเชื่อมขั้วสายเชื่อม

คีมจับอ๊อก SOLO ขนาด 300A

หัวเชื่อมใช้กับแก๊สกระป๋อง 3 ตัวชุด NO.2104 BU-9039

คีมจับอ๊อก SOLO ขนาด 500A

สายแก็สคู่ สายยางคู่ (Polyflex) 6.3 x 13.3 mm ยาว 10 ม.