Line : @toolmartonline | โทร 053-441-111 | 0914785190

TEL : 053-441-111 | 0914785190

EMAIL : thetoolmart@gmail.com

LINE ID : @toolmartonline

บอลวาล์ว

HOME / ปั๊มลม-อุปกรณ์ลม / อุปกรณ์เสริมปั๊มลม / บอลวาล์ว

บอลวาล์ว 2 หุน ( ใน - ใน )

บอลวาล์ว 2 หุน ( ปลา - ใน )

บอลวาล์วเกลียวนอก (นอก - นอก)

ตัวปรับแรงดันลม มินิ เกลียวใน-นอก ขนาด 1/4 นิ้ว แบบตรง FUJI

วาล์วเข็ม นีดเดิ้ลวาล์วเกลียวใน FUJI