TEL : 053-441-111 | 0914785190

EMAIL : [email protected]

LINE ID : @itoolmart

หน้าหลัก ติดต่อ สมัคร เข้าสู่ระบบ

  {{value.category_tag}}

{{ value.name }}  
ค้นหาสินค้า

ลูกแม็ก ลูกตะปูลม

HOME / ปั๊มลม-อุปกรณ์ลม / เครื่องยิงแม็กลม ตะปูลม / ลูกแม็ก ลูกตะปูลม

ลูกแม็ค Stanley TRA-705T ขนาด 8 มม. (5/16นิ้ว)

ตะปูยิงโครงไม้ ขาเดียว ขนาดหัว 6.4 mm. ยาว 38 mm. (1000 ดอก) JITOOL CS2638

ตะปูยิงโครงไม้ ขาเดียว ขนาดหัว 6.4 mm. ยาว 32 mm. (1000ดอก) JITOOL CS2632

ตะปูยิงโครงไม้ ขาเดียว ขนาดหัว 6.4 mm. ยาว 25 mm. (2000 ดอก) JITOOL CS2625

ตะปูยิงแผ่นเหล็ก ขาเดียว ขนาดหัว 6.4mm. ยาว 22 mm. (2000 ดอก) JITOOL CS2622

ตะปูยิงแผ่นเหล็ก ขาเดียว ขนาดหัว 6.4mm. ยาว 19 mm. (2000 ดอก) JITOOL CS2619

ตะปู 419J ยาว 19 mm. บรรจุ 5000 ลูก

ตะปู 408J ยาว 8 mm. บรรจุ 5000 ลูก

ตะปู 413J ยาว 13 mm. บรรจุ 5000 ลูก

ตะปู 416J ยาว 16 mm. บรรจุ 5000 ลูก

ตะปู 410J ยาว 10 mm. บรรจุ 5000 ลูก

ตะปู 422J ยาว 10 mm. บรรจุ 5000 ลูก

ตะปู 1019

ตะปูยิงไม้ขาเดียว HAIYUAN รุ่น F50 ยาว 50 mm. บรรจุ 5000 ลูก (SKU : 35-NF50)

ตะปูยิงไม้ขาเดียว HAIYUAN รุ่น F45 ยาว 45 mm. บรรจุ 5000 ลูก (SKU : 35-NF45)

ตะปูยิงไม้ขาเดียว HAIYUAN รุ่น F40 ยาว 40 mm. บรรจุ 5000 ลูก (SKU : 35-NF40)

ตะปูยิงไม้ขาเดียว HAIYUAN รุ่น F35 ยาว 35 mm. บรรจุ 5000 ลูก (SKU : 35-NF35)

ตะปูยิงไม้ขาเดียว HAIYUAN รุ่น F30 ยาว 30 mm. บรรจุ 5000 ลูก (SKU : 35-NF30)

ตะปูยิงไม้ขาเดียว HAIYUAN รุ่น F25 ยาว 25 mm. บรรจุ 5000 ลูก (SKU : 35-NF25)

ตะปูยิงไม้ขาเดียว HAIYUAN รุ่น F20 ยาว 20 mm. บรรจุ 5000 ลูก (SKU : 35-NF20)

ตะปูยิงไม้ขาเดียว HAIYUAN รุ่น F15 ยาว 15 mm. บรรจุ 5000 ลูก (SKU : 35-NF15)

ตะปูยิงไม้ขาเดียว HAIYUAN รุ่น F10 ยาว 10 mm. บรรจุ 5000 ลูก (SKU : 35-NF10)

ตะปูยิงไม้ขาเดียว HAIYUAN รุ่น P625 ยาว 25 mm. บรรจุ 10,000 ลูก (SKU : 35-NP625)

ตะปูยิงไม้ขาเดียว HAIYUAN รุ่น P622 ยาว 22 mm. บรรจุ 10,000 ลูก (SKU : 35-NP622)

ตะปูยิงไม้ขาเดียว HAIYUAN รุ่น P620 ยาว 20 mm. บรรจุ 10,000 ลูก (SKU : 35-NP620)

ตะปูยิงไม้ขาเดียว HAIYUAN รุ่น P618 ยาว 18 mm. บรรจุ 10,000 ลูก (SKU : 35-NP618)

ตะปูยิงไม้ขาเดียว HAIYUAN รุ่น P615 ยาว 15 mm. บรรจุ 10,000 ลูก (SKU : 35-NP615)

ตะปูยิงไม้ขาคู่ HAIYUAN รุ่น 1022J ยาว 22 mm. บรรจุ 5,000 ลูก (SKU : 35-1022J)

ตะปูยิงไม้ขาคู่ HAIYUAN รุ่น 1016J ยาว 16 mm. บรรจุ 5,000 ลูก (SKU : 35-1016J)

ตะปูยิงไม้ขาคู่ HAIYUAN รุ่น 1013J ยาว 13 mm. บรรจุ 5,000 ลูก (SKU : 35-1013J)

ตะปูยิงไม้ขาคู่ HAIYUAN รุ่น 1010J ยาว 10 mm. บรรจุ 5,000 ลูก (SKU : 35-1010J)

ตะปูยิงไม้ขาคู่ว HAIYUAN รุ่น 1008J ยาว 8 mm. บรรจุ 5,000 ลูก (SKU : 35-1008J)

ตะปูยิงไม้ขาคู่ HAIYUAN รุ่น 1006J ยาว 6 mm. บรรจุ 5,000 ลูก (SKU : 35-1006J)

ตะปูยิงคอนกรีต/ไม้ขาเดียว HAIYUAN รุ่น FST50 ยาว 50 mm. บรรจุ 1,500 ลูก

ตะปูยิงคอนกรีต/ไม้ขาเดียว HAIYUAN รุ่น FST45 ยาว 45 mm. บรรจุ 1,500 ลูก

ตะปูยิงคอนกรีต/ไม้ขาเดียว HAIYUAN รุ่น FST40 ยาว 40 mm. บรรจุ 1,500 ลูก

ตะปูยิงคอนกรีต/ไม้ขาเดียว HAIYUAN รุ่น FST35 ยาว 35 mm. บรรจุ 1,500 ลูก

ตะปูยิงคอนกรีต/ไม้ขาเดียว HAIYUAN รุ่น FST30 ยาว 30 mm. บรรจุ 1,500 ลูก

ตะปูยิงคอนกรีต/ไม้ขาเดียว HAIYUAN รุ่น FST25 ยาว 25 mm. บรรจุ 1,500 ลูก

ตะปูยิงคอนกรีต/ไม้ขาเดียว HAIYUAN รุ่น FST20 ยาว 20 mm. บรรจุ 1,500 ลูก