TEL : 053-441-111 | 0914785190

EMAIL : thetoolmart@gmail.com

LINE ID : @toolmartonline

pp payicon
หน้าหลัก ติดต่อ สมัคร เข้าสู่ระบบ
gear
ค้นหาสินค้า

ใบเลื่อยคาร์ไบด์

HOME / เครื่องมือไฟฟ้า / อุปกรณ์เสริม และ วัสดุสิ้นเปลือง / ใบเลื่อยคาร์ไบด์

ใบเลื่อย BOSCH 12 นิ้ว expert for steel สำหรับเครื่อง GCD 12 JL

ใบเลื่อยวงเดือน BOSCH 2 608 864 2326 ขนาด 12 นิ้ว 80 ฟัน (ตัดอลูมิเนียม)

ใบเลื่อยวงเดือน BOSCH 2 608 642 327 ขนาด 12 นิ้ว 100 ฟัน (ตัดไม้)

ใบเลื่อยวงเดือน BOSCH 2 608 642 324 ขนาด 12 นิ้ว 40 ฟัน (ตัดไม้)

ใบเลื่อยวงเดือน BOSCH 2 608 642 323 ขนาด 10 นิ้ว 120 ฟัน (ตัดไม้)

ใบเลื่อยวงเดือน BOSCH 2 608 642 322 ขนาด 10 นิ้ว 100 ฟัน (ตัดไม้)

ใบเลื่อยวงเดือน BOSCH 2 608 642 329 ขนาด 14 นิ้ว 60 ฟัน (ตัดไม้)

ใบเลื่อยวงเดือน BOSCH 2 608 642 326 ขนาด 12 นิ้ว 80 ฟัน (ตัดไม้)

ใบเลื่อยวงเดือน BOSCH 2 608 642 311 ขนาด 8 นิ้ว 60 ฟัน (ตัดไม้)

ใบเลื่อยวงเดือน BOSCH 2 608 642 310 ขนาด 8 นิ้ว 40 ฟัน (ตัดไม้)

ใบเลื่อยวงเดือน BOSCH 2 608 642 303 ขนาด 6 นิ้ว 24 ฟัน (ตัดไม้)

ใบเลื่อยวงเดือน ตัดเหล็ก milwaukee 48-40-4080 ขนาด 150mm. (5นิ้ว) 34T

ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์ 85 mm. 24 ฟัน

ใบเลื่อยวงเดือน FREUD LU2B 1001A ตัดไม้ 12 นิ้ว 60 ฟัน

ใบมีด DCA J1B-F3- N0.24 ใช้กับ เครื่องลบมุมไฟฟ้า

ใบเลื่อยวงเดือน FREUD (ตัดไม้) 10 นิ้ว 48 ฟัน LA20M003

ใบเลื่อยวงเดือน FREUD LU2C1101A ตัดไม้ 10 นิ้ว 80 ฟัน

ใบเลื่อยวงเดือน FREUD LG2B0700 ตัดไม้ 10 นิ้ว 60 ฟัน

ใบเลื่อย TCT MAKITA mpb-20644 ใช้กับรุ่น PJ7000

ใบเลื่อยวงเดือน STARWAY ตัดไม้ 14 นิ้ว 80 ฟัน

ใบเลื่อยวงเดือน STARWAY ตัดไม้ 9 นิ้ว 40 ฟัน

ใบเลื่อยวงเดือน STARWAY ตัดไม้ 10 นิ้ว 120 ฟัน

ใบเลื่อยวงเดือน STARWAY ตัดไม้ 6 นิ้ว 40 ฟัน

ใบเลื่อยวงเดือน STARWAY ตัดไม้ 16 นิ้ว 40 ฟัน

ใบเลื่อยวงเดือน STARWAY ตัดไม้ 9 นิ้ว 80 ฟัน

ใบเลื่อยวงเดือน STARWAY ตัดไม้ 8 นิ้ว 60 ฟัน

ใบเลื่อยวงเดือน STARWAY ตัดไม้ 12 นิ้ว 120 ฟัน

ใบเลื่อยวงเดือน STARWAY ตัดไม้ 14 นิ้ว 100 ฟัน

ใบเลื่อยวงเดือน STARWAY ตัดไม้ 7 นิ้ว 60 ฟัน

ใบเลื่อยวงเดือน STARWAY ตัดอลูมิเนียม 10 นิ้ว 100 ฟัน

ใบเลื่อยวงเดือนตัดอลูมิเนียม FREUD LU5E 0300 ขนาด 10 นิ้ว 100 ฟัน

ใบเลื่อยวงเดือนตัดอลูมิเนียม FREUD LU5E 0600 ขนาด 12 นิ้ว 120 ฟัน

ใบเลื่อยวงเดือนตัดอลูมิเนียม FREUD LU5E 0400 ขนาด 10 นิ้ว 120 ฟัน

ใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้ FREUD LG1C1000 ขนาด 14 นิ้ว 30 ฟัน

ใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้ FREUD LP33M CR3 ขนาด 7 นิ้ว 40 ฟัน (ชนิดตัดบาง)

ใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้ FREUD LA20M 001 ขนาด 9 นิ้ว 40 ฟัน (ชนิดตัดบาง)

ใบเลื่อยวงเดือน MAKITA B-17479 ขนาด 16 นิ้ว 30 ฟัน

ใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้ MAKITA B-17267 ขนาด 10 นิ้ว 40 ฟัน

ใบเลื่อยวงเดือน MAKITA B-17164 ขนาด 9 นิ้ว 24 ฟัน

ใบเลื่อย ตัดเหล็ก MAKITA A-87242 T.C.T ขนาด 12 นิ้ว ใช้กับรุ่น LC1230