วิธีใช้งานและบำรุงรักษา ปั๊มหอยโข่ง ที่ช่างทุกคนต้องรู้

Customers Also Purchased

      การติดตั้ง ปั๊มหอยโข่ง นอกจากการเลือกปั้มให้เหมาะสมกับงานแล้ว การรู้จักวิธีใช้งานและบำรุงรักษาก็เป็นขั้นตอนสำคัญที่ไม่ควรละเลยในการใช้งาน เพราะตั้งแต่การติดตั้งระบบปั๊มไปจนถึงตรวจสอบการทำงานของปั๊มน้ำก็สำคัญทั้งนี้เพื่อให้ปั๊มน้ำทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด มีอายุการใช้งานที่นานมากขึ้น ในบทนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับวิธีใช้งานและบำรุงรักษา ปั๊มหอยโข่ง ยังไงให้ยังคงใช้งานได้ดีและใช้งานได้นานขึ้นตั้งแต่การใช้งานไปจนถึงการซ่อมบำรุง ว่ามีขั้นตอนหรือข้อควรรู้สำหรับผู้ใช้ทุกคนว่าจะมีวิธีอย่างไรบ้างถ้าหากพร้อมแล้วลองไปอ่านกันเลย

ปั๊มหอยโข่ง

ความสำคัญของการใช้งานและบำรุงรักษา ปั๊มน้ำ อย่างถูกต้อง

      การใช้งานและบำรุงรักษาปั๊มหอยโข่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการรักษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบน้ำในบ้านหรือสถานที่ทำงานต่าง ๆ การที่ปั๊มน้ำทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการบำรุงรักษาปั๊มน้ำอย่างถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญเพื่อช่วยให้ปั๊มน้ำทำงานอย่างเหมาะสมและมียังอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสียหายจากการชำรุดหรือการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ภายในปั๊มน้ำได้ มีอะไรบ้าง

1. ตรวจสอบการติดตั้ง

ในขั้นตอนการติดตั้งจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบให้แน่ใจก่อนจะทำการเดินเครื่องปั๊มน้ำให้ทำงาน เพราะมีหลายๆครั้งที่ช่างหลายคนไม่ได้ตรวจสอบส่วนเหล่านี้แล้วพบว่าปั๊มเกิดการชำรุดเสียหายในทันที่เดินเครื่อง สาเหตุอาจจะมาจากความไม่รอบครอบในการติดตั้ง ดังนั้นควรตรวจสอบส่วนต่างดังนี้ ก่อนที่จะเริ่มใช้งานคือ

      1.1 ตรวจสอบการหมุนของเพลา 

ให้ผู้ติดตั้งทำการทดสอบการหมุนของเพลาดูว่าสามารถหมุนได้คล่องตัวไม่ฝืดหรือรู้สึกว่าแน่นจนเกินไป หรือหมุนไปติดบางจุดนั้นแสดงว่าเพลาไม่ตรงศูนย์ หรืออาจะเพราะคุณอัดซีลกันรั่วแน่นจนเกินไป จำเป็นที่จะต้องแก้ไขให้ถูกต้อง

      1.2 ทิศทางการหมุนของมอเตอร์

หากเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า อาจจะเกิดปัญหาได้ในกรณีที่หมุนไปผิดทาง สาเหตุเกิดจากการต่อขั้วไฟฟ้าผิด จำเป็นจะต้องแก้ไข โดยการทดสอบง่ายๆจากการเปิดปิดสวิตซ์เพื่อสังเกตุการหมุนให้ถูกต้อง

      1.3 ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง

หากปั๊มชนิดนั้นมีการใช้น้ำมันหล่อลื่น คุณต้องดูว่าระดับน้ำมันไม่ต่ำเกินไปกว่าที่ระดับกำหนด และเลือกใช้น้ำมันที่เหมาะสมกับเครื่องตามที่ผู้ผลิตได้กำหนดไว้

      1.4 ตรวจสอบความสะอาาดของท่อ

ความสะอาดของท่อก็เป็นส่วนสำคัญโดยเฉพาะท่อด้านดูดเพราะในขณะการติดตั้งอาจจะมีเศษวัสดุติดค้างอยู่ภายในท่อซึ่งอาจจะมีผลทำให้ใบพัดของปั๊มน้ำได้รับความเสียหายร้ายแรงได้ หรือทำให้อายุการใช้งานขของปั๊มน้ำลดลงเร็วกว่าปกติ

ปั๊มหอยโข่ง

2. วิธีการเดินเครื่อง

      ขั้นตอนการเปิดเดินเครื่องใช้งานก็เป็นส่วนสำคัญ เกี่ยวกับการทำงานของปั๊มโดยตรงต่อไปนี้จะมาแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีเดินเครื่องเบื้องต้นจากตัวอย่าง ปั๊มหอยโข่ง แบบเพลาลอยมอเตอร์แนวนอน ให้เริ่มต้นเดินเครื่องด้วยการหฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

      2.1 ปิดท่อ ด้านจ่ายน้ำ - ในขั้นแรกนั้นเมื่อเริ่มเดินเครื่องปั๊มน้ำ โดยปกติแล้วจะไม่มีน้ำอยู่ในท่อและตัวเรือนปั๊มน้ำเลย เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโอเวอร์โหลดจากการทำงานหนักของรอบมอเตอร์ที่สูงเกินไป เพราะไม่มีแรงต้านของน้ำ อาจทำให้เกิดวอเตอร์แฮมเมอร์ (Water Hammer) และ คาวิเตชั่น (Cavitation) ในระบบท่อได้ส่งผลให้ระบบปั๊มน้ำและท่อส่งเสียหายหรือมีอายุการใช้งานที่สั้นลงได้

      2.2 การล่อน้ำ - ก่อนการเดินเครื่องปั๊มน้ำคุณต้องแน่ใจว่ามีน้ำอยู่ภายในห้องสูบของปั๊มแล้ว เพราะอีกหนึ่งในการทำงานของปั๊มน้ำ น้ำนั้นจะเป็นตัวช่วยในการหล่อลื่นและระบายความร้อน ถ้าเดินเครื่องโดยที่ไม่มีน้ำเป็นตัวหล่อเลี้ยงอาจจะทำให้ปั๊มเกิดการเสียหายหรือชำรุดในส่วนต่างๆได้เช่น แหวนรอง แหวนกันสึก ซีลกันรั่ว ที่อาจจะไหม้ได้

      2.3 เริ่มเดินเครื่อง - เมื่อทำการเปิดสวิตซ์แล้วมอเตอร์ควรจะหมุนได้อย่างปรกติไม่มีเสียงแปลกจากการทำงานออกมาและเมื่อมอเตอร์หมุนได้รอบเต็มที่และมีน้ำเข้ามาเต็มห้องสูบแล้วให้ค่อยๆ ทำการเปิดวาล์วจ่ายน้ำออกที่ละน้อยจนสุด และหมั่นสังเกตุว่ามีน้ำรั่วซึมออกจากเพลาหรือส่วนอื่นๆหรือไม่

3. วิธีการหยุดเครื่อง

เมื่อได้ทำความเข้าใจข้อที่กล่าวมาในเบื้องต้นแล้วอีกขั้นตอนที่มีความสำคัญมากนั่นก็คือการหยุดการใช้งานเครื่อง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

      3.1 ปิดวาล์วจ่ายน้ำอย่างช้าๆ เหมือนกับตอนเปิดเพื่อป้องกันการเกิดความต่างของความดันที่มากเกินไปทำให้อาจเกิดเป็น water hammer ส่งผลให้ปั๊มเกิดความเสียหายอย่างมากได้

      3.2 ปิดสวิตซ์ ให้ปิดเมื่อคุณปิดวาล์วจ่ายน้ำครบทุกจุดและสนิทดีแล้วเท่านั้นการทำแบบนี้จะถนอนตัวเครื่องปั๊มและมอเตอร์มากที่สุด

      3.3 ในกรณีที่ปั๊มหยุดการทำงานเอง เนื่องจากหลายสาเหตุเช่น ไฟดับ เครื่องยนต์ขัดข้อง คุณต้องรีบปิดวาล์วจ่ายน้ำทั้งหมดในทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำในท่อส่งไหลย้อนกลับเข้ามาทำความเสียหายกับตัวปั๊ม แต่ถ้าหากมีเช็ควาล์ว (Check Valve) หรือ วาล์วกันกลับ (non-return valve) ติดตั้งเอาไว้อยู่ก็ไม่จำเป็นต้องปิดในทันทีก็ได้ เพราะเช็ควาล์วจะเป็นตัวปิดด้านจ่ายเองในกรณีที่ความเร็วแปรผันของมวลน้ำกลายเป็น 0 นั่นเอง

การบำรุงรักษา ปั๊มหอยโข่ง อย่างถูกต้อง

การบำรุงรักษาปั๊มหอยโข่งอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ระบบน้ำในบ้านหรือสถานที่ต่าง ๆ ทำงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่เพียงแค่ช่วยให้ปั๊มทำงานได้ดีเท่านั้น แต่ยังช่วยให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและลดความเสียหายจากการชำรุดลงได้ด้วย

      1. ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ ตรวจสอบสายส่งน้ำและตัวกรองของปั๊มหอยโข่งเป็นระยะเพื่อตรวจสอบว่ามีความชำรุดหรือไม่ และทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ตามความจำเป็น

      2. ทำความสะอาดตัวกรอง การทำความสะอาดตัวกรองของปั๊มหอยโข่งเพื่อล้างคราบหรือสิ่งสกปรกที่อาจกั้นทางน้ำและลดประสิทธิภาพการทำงานของปั๊ม

      3. เปลี่ยนอะไหล่ เปิดตรวจสอบอะไหล่ภายในปั๊มหอยโข่งว่ามีความชำรุดหรือเสียหายอย่างไร และทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ตามความเหมาะสม

      4. ทำความสะอาดและระบายอากาศ เปิดตรวจสอบและทำความสะอาดท่อน้ำและส่วนระบายอากาศอย่างเป็นระยะเพื่อป้องกันการสะสมของคราบหรือสารตกค้างที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของมอเตอร์ปั๊มในระยะยาว

      5. ติดตามการทำงาน ติดตามการทำงานของปั๊มหอยโข่งอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบว่ามีการทำงานผิดปกติหรือไม่ และดำเนินการแก้ไขปัญหาทันทีเมื่อพบปัญหา

การดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ปั๊มหอยโข่งทำงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยลดความเสียหายจากการชำรุดลงได้ด้วย

ข้อควรระวังในการใช้งานปั๊มน้ำ

การใช้ปั๊มน้ำต้องระมัดระวังอย่างมากเพื่อป้องกันความเสียหายทั้งในเรื่องของปั๊มและการใช้งานทั่วไปด้วย ข้อควรระวังสำคัญมีดังนี้

      1. การปรับอัตราการไหล: การปรับอัตราการไหลของน้ำควรทำอย่างระมัดระวัง เพราะอาจทำให้เกิดการเสียหายและการทำงานเกินกำลังของปั๊มได้ หากจำเป็นต้องปรับอัตราการไหลให้เป็นระยะเวลานาน ควรตรวจสอบกับกราฟแสดงลักษณะการทำงานของปั๊ม (System Curve) ก่อนหรือคำนวณให้แน่ใจว่าไม่เกินกำลังที่ปั๊มสามารถรับได้

      2. การเดินเครื่องในขณะที่วาล์วปิดสนิท หลีกเลี่ยงการเดินเครื่องในขณะที่วาล์วน้ำปิดอยู่ เพราะอาจทำให้เกิดความร้อนและเสียหายต่อส่วนต่างๆของปั๊ม ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้งานในระยะยาวได้

ข้อควรระวังนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการใช้งานปั๊มน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ให้ความสำคัญกับข้อควรระวังเหล่านี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีและประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมในภายหลังไปด้วย

สรุป

      การใช้งานและบำรุงรักษาปั๊มหอยโข่งเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของระบบน้ำ การตรวจสอบการติดตั้งอย่างถูกต้องและการเดินเครื่องให้เหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความเสียหายและป้องกันปัญหาในระบบน้ำ ดังนั้น ควรใส่ใจในการดูแลและบำรุงรักษาปั๊มน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างเรียบร้อยเพื่อความปลอดต่อผู้ใช้งานอีกด้วย

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ปั๊มหอยโข่ง ใช้กับงานแบบไหน เลือกกี่แรงถึงจะเหมาะกับงานที่ทำ

FAQ คำถามที่พบบ่อย

1. ปั๊มน้ำหอยโข่งมีอายุการใช้งานนานสุดเท่าไหร่?

      - อายุการใช้งานของปั๊มน้ำขึ้นอยู่กับการดูแลและการบำรุงรักษา โดยปกติแล้ว ปั๊มน้ำสามารถใช้งานได้ประมาณ 5-10 ปี การตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมจะช่วยยืดอายุการใช้งานได้อีก

2. ปัญหาที่พบบ่อยของปั๊มน้ำหอยโข่งคืออะไรบ้าง?

      - ปัญหาที่พบบ่อยรวมถึงการรั่วซึมของซีล, เกิดความเสียหายของใบพัด, การอุดตันในท่อ, หรือการชำรุดของอะไหล่ภายในปั๊ม เป็นต้น การตรวจสอบและดูแลรักษาอย่างเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณของปัญหาจะช่วยป้องกันความเสียหายได้

3. การบำรุงรักษาปั๊มน้ำเบื้องต้นต้องทำอย่างไรบ้าง?

      - การบำรุงรักษาปั๊มน้ำรวมถึงการตรวจสอบระบบการทำงานอย่างเป็นประจำ เช่น การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง(ถ้ามี), การทำความสะอาดท่อ, การตรวจสอบการหมุนของเพลาและมอเตอร์, และการตรวจสอบซีล ซึ่งหากทำรายการเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ปั๊มน้ำทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด