เหตุผลที่ห้ามต่อ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ จากท่อประปาโดยตรง

Customers Also Purchased

เหตุผลที่ห้ามต่อ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ จากท่อประปาโดยตรง

การติดตั้ง ปั๊มน้ำอัตโนมัติ เพื่อใช้งานภายในบ้านหรืออาคารของคุณจำเป็นต้องใช้ความรอบค อบและความระมัดระวัง เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและปลอดภัย และถูกต้องอีกด้วย การติดตั้งปั๊มนำซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าสามารถต่อปั๊มน้ำเข้าโดยตรงกับท่อประปาจากมิเตอร์น้ำได้เลย ต้องบอกว่าผิด เพราะขัดกับเงื่อนไขการใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค และอาจต้องชดใช้ค่าเสียหายได้  บทความนี้จะมาบอกข้อห้ามและข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นได้หากคุณต่อปั๊มน้ำเข้ากับท่อประปาโดยตรง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและให้ความเชื่อมั่นในการใช้งานของระบบปั๊มน้ำอัตโนมัติในระยะยาว 

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการต่อปั๊มน้ำเข้ากับท่อประปาโดยตรง

ปัญหาน้ำไหลไม่แรงที่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดความไม่พอใจและความรำคาญใจให้กับผู้อยู่อาศัยได้ การใช้น้ำในชีวิตประจำวันอาจกลายเป็นปัญหาหากมีปริมาณน้ำไม่ได้ตามที่ต้องการ เช่น การล้างจาน ซักผ้า อาบน้ำ กิจกรรมเหล่านี้ล้วนต้องใช้น้ำมากในปริมาณหนึ่ง ยิ่งถ้าบ้านไหนมีการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นก็ต้องใช้แรงดันน้ำที่มาก อาจทำให้มีความยุ่งยากมากขึ้น เนื่องจากน้ำอาจจะไหลไม่ออกมาเลย 

➤ ทางเลือกในการแก้ไขปัญหานี้อาจต้องใช้วิธีการติดตั้งปั้มน้ำที่กำลังมากขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณและแรงดันของน้ำในระบบประปาในบ้าน อย่างไรก็ตามมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งปั้มน้ำนั้นว่าสามารถต่อปั้มน้ำเพื่อดูดจากท่อประปาตรงได้หรือไม่ เรื่องนี้ควรทำความเข้าใจก่อนดำเนินการติดตั้งปั้มน้ำในบ้าน

ทำไมถึงห้ามต่อ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ กับท่อประปาโดยตรง

การติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติเข้ากับท่อประปาโดยตรงอาจไม่เหมาะสมหรือไม่ควรทำ เนื่องจากมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอย่างมากดังนี้

1. ผิดกฏ การใช้น้ำประปา

มีเงื่อนไขการใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค/ประปานครหลวงที่ระบุเอาไว้ในข้อที่ 15 และข้อ 5 เอาไว้ว่า “ผู้ใช้น้ำจะไม่ใช้เครื่องสูบน้ำหรือเครื่องมืออื่นใดสูบน้ำโดยตรงจากท่อน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคหรือ จากท่อภายใน กรณีที่ผู้ใช้น้ำจากแหล่งอื่น เช่น น้ำฝน น้ำบ่อบาดาล ฯลฯผู้ใช้น้ำจะต้องต่อท่อแยก ไว้ต่างหากจากท่อจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคและท่อภายใน หากผู้ใช้น้ำฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิเสธตามความในสองวรรคแรก การประปาส่วนภูมิภาคมีสิทธิงดจ่ายน้ำและผู้ใช้น้ำต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ตามที่การประปาส่วนภูมิภาคกำหนด” 

จะเห็นได้ว่าผิดกฏหมายและอาจจะต้องชดใช่ค่าปรับ ค่าเสียหาย หากเกิดการชำรุดเกิดขึ้นอีกด้วย

2. อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

การใช้ปั้มน้ำอัตโนมัติเพื่อดูดน้ำโดยตรงจากท่อประปาอาจทำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้เพราะโดยทั่วไปแล้วการติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติเข้ากับท่อประปาโดยตรงอาจไม่เหมาะสมหรือไม่ควรทำ เนื่องจากท่อประปาทั่วไปที่จ่ายน้ำเข้าบ้านมักมีขนาดเล็ก เช่น ครึ่งนิ้ว การใช้ปั้มน้ำอัตโนมัติเพื่อดูดน้ำโดยตรงจากเส้นท่อนี้อาจทำให้น้ำไหลเข้าทางดูดของปั้มไม่เพียงพอ ทำให้เกิดการชำรุดและเสียหายต่อท่อประปาได้ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติจากท่อประปาโดยตรงครับ

3. สร้างความเดือดร้อน

ผู้ใช้น้ำบ้ายข้างเคียงอาจต้องเดือดร้อนเพราะน้ำไม่ไหลเมื่อบ้านที่ต่อปั้มเปิดใช้งาน ซึ่งกลายเป็นปัญหาแย่งการส่งน้ำจากปั้มไปยังบ้านที่ใช้น้ำข้างเคียง อีกด้วยและเมื่อน้ำมีไม่เพียงพอปั๊มจะดูดเอาอากาศเข้าไปแทนทำให้มอเตอร์ปั๊มไหม้ได้ และอาจจะเกิดความเสียหายต่อปั๊มน้ำของบ้านที่ต่อตรงและบ้านใกล้เคียง ร้ายแรงสุดอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ถ้าไม่ระวัง

4. อันตรายต่อสุขภาพ

การติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติตรงเข้ากับท่อประปานั้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากเกิดการแตกรั่วหรือเกิดการรั่วไหลของเศษตะกอนหรือสิ่งสกปรกเข้ามา ภายในท่อน้ำที่ไหลผ่านไปจะถูกดูดเข้าสู่ระบบน้ำของบ้านโดยตรง ส่งผลให้น้ำที่ใช้งานมีคุณภาพที่ไม่เหมาะสมและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ดังนั้นควรระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดความเสี่ยงดังกล่าวในการใช้งานระบบน้ำในบ้านที่มีการติดตั้งปั้มน้ำอย่างรอบคอบและถูกต้อง

5. ต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงขึ้น

ค่าน้ำจะสูงเนื่องจากการใช้แรงสูบจากปั๊มน้ำ ซึ่งทำให้มาตรวัดน้ำหมุนเร็วกว่าปกติ เมื่อมีการสูบน้ำน้ำนี้เร็วเกินไปอาจมีความเสี่ยงที่ปั๊มน้ำและมิเตอร์น้ำพังเสียหายได้ และเมื่อเกิดความเสียหายนี้ ผู้ใช้น้ำจะต้องรับผิดชอบในการซื้อชดใช้หรือซ่อมแซมเครื่องมือเหล่านี้ด้วยตนเอง

วิธีติดตั้งปั๊มน้ำให้ไหลแรง ถูกต้องทำได้ง่ายๆ

วิธีการที่ดีที่สุดในการเพิ่มแรงดันน้ำภายในบ้านด้วยปั้มน้ำ คือติดตั้งปั้มน้ำที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้งานในบ้านได้อีกด้วย โดยควรเลือกปั้มน้ำที่มีความทนทานและมีกำลังที่เหมาะสมกับขนาดของบ้านและการใช้งาน เพื่อให้การส่งน้ำมีประสิทธิภาพและเพียงพอสำหรับการใช้งานทุกระดับในบ้าน แนะนำให้ ติดตั้งถังเก็บน้ำขนาดพอดีที่เหมาะสมกับตัวบ้าน ขนาดของถังน้ำอาจแตกต่างกันไปตามขนาดของบ้านและความต้องการใช้งาน เช่น 

ถังเก็บน้ำสำหรับบ้านทั่วไป

- สำหรับบ้านที่มีสมาชิก 1-2 คน ควรเลือกใช้ถังน้ำความจุประมาณ 550 ลิตร

- สำหรับบ้านที่มีสมาชิก 3-4 คน ควรเลือกใช้ถังน้ำความจุประมาณ 700 ลิตร

- สำหรับบ้านที่มีสมาชิก 4-5 คน ควรเลือกใช้ถังน้ำความจุประมาณ 1,000 ลิตร

ถังเก็บน้ำมีบทบาทสำคัญในการประหยัดน้ำได้อีกด้วย และทำให้ปั๊มน้ำไม่ต้องทำงานหนักเพราะถังเก็บน้ำจะช่วยลดแรงในการสูบน้ำของปั๊มน้ำได้เพราะจะเปลี่ยนน้ำหนักของน้ำในถังเป็นแรงดันให้กับปั๊มน้ำโดยตรงทำให้น้ำไหลแรงอย่างสม่ำเสมอและยังป้องกันในกรณีที่น้ำประปาไม่ไหลก็ยังมีน้ำสำรองในถังเก็บน้ำไว้ใช้งานได้นั่นเอง

สรุป

การติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติเข้ากับท่อประปาโดยตรงอาจเป็นการละเมิดกฎหมายการใช้น้ำประปา เนื่องจากมีข้อกำหนดเฉพาะในการใช้น้ำประปาที่กำหนดไว้ ซึ่งระบุว่าผู้ใช้น้ำจะไม่สามารถใช้เครื่องสูบน้ำหรือเครื่องมืออื่นใดสูบน้ำโดยตรงจากท่อน้ำของการประปา หากไม่ปฏิเสธตามความในข้อกำหนดที่กำหนดไว้ ผู้ใช้น้ำอาจต้องรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าปรับเพิ่มเติมตามที่กำหนดโดยทางการประปา นอกจากนี้ การติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติโดยตรงจากท่อประปายังอาจเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่อท่อประปาหรือเครื่องมือโดยตรง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือเกิดอันตรายและความเสียหายต่อทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ อีกด้วย

บทความอื่นๆ เพิ่มเติม - วิธีปรับตั้งแรงดันใน ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด