10 สาเหตุและอาการที่บอกว่า ปั๊มน้ำ ของคุณกำลังมีปัญหา

Customers Also Purchased

      ปั๊มน้ำ เป็นเครื่องอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับในการใช้น้ำในการทำงานและในชีวิตประจำวัน หลายคนที่ใช้งานอยู่มานานก็มักจะเจอกับปัญหาในส่วนของการทำงานของปั๊มน้ำ และอาจจะไม่ทันได้ระวังหรือป้องกัน เนื่องจากมันมีหลายปัจจัยที่อาจทำให้เกิดปัญหาชำรุดหรือเสียหายได้ เช่น สภาพอากาศ ระยะเวลาการใช้งาน หรือเกิดความเสียหายของเครื่องปั๊มเอง วันนี้เราจะมาบอกถึงสาเหตุและอาการ เพื่อให้คุณได้รู้ถึงอาการที่บ่งบอกถึงปัญหาที่อาจจะกำลังเกิดขึ้น เพื่อที่จะสามารถทำการแก้ไขให้ทันท่วงทีเพื่อประโยชน์ในการใช้ปั๊มน้ำของคุณที่ปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานปั๊มน้ำของคุณให้นานขึ้น

ปั๊มน้ำ

สาเหตุหลักที่มักทำให้ปั๊มน้ำชำรุดคืออะไร

      ปั๊มน้ำเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการส่งน้ำไปยังที่ต่างๆ เช่น บ้าน, อาคาร, หรือโรงงาน แต่มักเกิดปัญหาการชำรุดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน สาเหตุหลักที่ทำให้ปั๊มน้ำชำรุด อาจเกิดจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม, การสะสมสิ่งสกปรกในระบบ, หรือการกัดกร่อนจากสารเคมี รวมไปถึงสาเหตุอื่นๆ เช่น

1. การขาดการบำรุงรักษาที่เหมาะสม 

      การบำรุงรักษาที่เหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อปัญหาการชำรุดของปั๊มน้ำ ปั๊มจำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง เช่นเดียวกับเครื่องมือช่างอื่นๆ เพราะหากไม่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม อาจทำให้ปั๊มเสียหายได้ในอนาคต เพราะการบำรุงรักษาช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการสะสมสิ่งสกปรก หรือปัญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในระบบปั๊มน้ำ

2. เศษวัสดุแปลกปลอม

      วัตถุแปลกปลอม เช่น สิ่งสกปรก เศษหิน หรือกรวด อาจเข้าไปในปั๊มและทำให้เกิดความเสียหายหรืออุดตันได้ สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความล้มเหลวของปั๊มหรือแม้แต่ทำให้ระบบท่อเสียหายได้ เพราะการสะสมของวัตถุที่ไม่เหมาะสมภายในปั๊มน้ำอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาที่ร้ายแรงในการทำงานของปั๊มน้ำและระบบท่อโดยรวมนั่นเอง

3. มีชิ้นส่วนที่ชำรุดเสียหาย

      ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวในปั๊มจะเสื่อมสภาพตามกาลเวลาและจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ หากไม่ได้เปลี่ยนตามกำหนดเวลาของผู้ผลิตปั๊ม จะทำให้ปั๊มชำรุดได้โดยไม่คาดคิด การเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ปั๊มสามารถทำงานอย่างเสถียรและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน

4. การติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง

      การติดตั้งปั๊มน้ำตามคำแนะนำของผู้ผลิตเป็นสิ่งจำเป็น เพราะหากติดตั้งไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดปัญหาและปั๊มทำงานล้มเหลวได้ การปฏิบัติตามคำแนะนำช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาและให้ปั๊มทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยังทำให้

5. คุณภาพตัวปั๊มไม่ได้มาตรฐาน

      การใช้ปั๊มที่มีคุณภาพต่ำอาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาต่างๆ รวมถึงปัญหาการขัดข้องของปั๊มได้ ดังนั้นคุณควรเลือกจัดหาปั๊มจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้เสมอ เพื่อป้องกันปัญหาและให้คุณภาพการทำงานของปั๊มมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้

6. ความร้อนสูงเกินไป

      ความร้อนสูงเกินไปเป็นสาเหตุหนึ่งที่พบบ่อยที่สุดของความล้มเหลวของปั๊ม อาจเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น การติดตั้งไม่ถูกต้อง การหล่อลื่นไม่เพียงพอ หรือวัตถุแปลกปลอมที่ปิดกั้นครีบระบายความร้อน เมื่อมีการควบคุมอุณหภูมิไม่เพียงพอ มันสามารถทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปภายในปั๊ม และส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนภายในของปั๊มได้

7. ระดับการสั่นสะเทือน

      การสั่นสะเทือนที่มากเกินไปอาจทำให้ชิ้นส่วนภายในเสียหายและทำให้ปั๊มขัดข้องได้ การสั่นสะเทือนเหล่านี้โดยทั่วไปมีสาเหตุมาจากปัญหาการวางแนว ปัญหาในการติดตั้ง หรือแม้แต่การใช้งานปั๊มมากเกินไป การสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นอาจส่งผลต่อปั๊มได้โดยตรง และสามารถทำให้เกิดความเสียหายที่ซับซ้อนภายในปั๊มได้ในระยะยาวอีกด้วย

8. การเกิดโพรงอากาศ

      โพรงอากาศเป็นสภาวะที่มีช่องอากาศเกิดขึ้นในของเหลวที่กำลังสูบ สิ่งนี้อาจทำให้ปั๊มเสียหายและนำไปสู่ความล้มเหลวในที่สุด โพรงอากาศสามารถเกิดขึ้นเมื่อมีการสูบของเหลวที่ไม่เพียงพอหรือมีการสั่งสมการของระบบท่อที่ไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโพรงอากาศอาจเป็นอันตรายต่อปั๊ม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก

9. การกัดกร่อน

      การกัดกร่อนสามารถสร้างความเสียหายภายในของปั๊มและทำให้ปั๊มเสียหายได้ โดยทั่วไปการกัดกร่อนจะเกิดขึ้นเมื่อของเหลวที่ปั๊มขับนั้นมีฤทธิ์กัดกร่อนหรือขาดการทำความสะอาดเป็นประจำในบางครั้ง การกัดกร่อนส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในของปั๊มถูกทำลายได้ ซึ่งอาจทำให้ปั๊มเสียหายและมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลงได้ การรักษาความสะอาดและการเลือกใช้ของเหลวที่เหมาะสมสำหรับปั๊มเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันปัญหาการกัดกร่อนในปั๊มไว้ล่วงหน้า

10. ระบบไฟฟ้า

      ปัญหาทางไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟกระชากหรือไฟดับอาจทำให้ปั๊มเสียหายและทำให้ปั๊มทำงานล้มเหลวได้ อุปกรณ์ป้องกันจำนวนมากสามารถป้องกันปั๊มจากสิ่งนี้ได้ แต่ไฟกระชากกะทันหันยังสามารถทำให้ปั๊มทำงานล้มเหลวได้ การใช้อุปกรณ์ป้องกันที่มีคุณภาพและการตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดจากแรงดันไฟฟ้าที่ไม่คาดคิดที่อาจทำให้ปั๊มเสียหายและล้มเหลวในการทำงาน

อาการที่บ่งบอกว่าปั๊มน้ำของคุณกำลังมีปัญหา

เวลาผ่านไป ปั๊มจะแสดงอาการบางอย่างที่สามารถสังเกตเห็นได้ และส่งผลให้ปั๊มทำงานล้มเหลว คุณต้องรู้อาการเหล่านี้ให้ทันเวลาเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที โดยเราจะลิสมาเป็นข้อง่ายๆดังนี้

ปั๊มน้ำ

      - ปั๊มไม่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเมื่อก่อน

      - เสียงดังแปลกๆ หรือมีเสียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน

      - มีน้ำหรือของเหลวรั่วไหลออกจากปั๊ม

      - สังเกตุว่าปั๊มน้ำมีแรงดันไม่เพียงพอ

      - ขณะปั๊มทำงานมีความร้อนสะสมมาก แม้ไม่ได้ทำงานหนัก

      - มอเตอร์ปั๊มน้ำดังตลอดเวลา

      - ปั๊มมีอาการสั่นมากเกินไป

      - ปั๊มหยุดทำงานแม้เสียบปลั๊กแล้ว

      - มีประกายไฟหรือควันออกมาจากปั๊มน้ำ

ข้อแนะนำเบื้องต้น

      1. ตรวจสอบว่าปั๊มได้รับพลังงานไฟฟ้าอย่างเพียงพอหรือไม่ และตรวจสอบว่าสายไฟได้เสียหรือไม่

      2. ตรวจสอบว่ามีการอุปกรณ์ที่ติดตั้งบริเวณปั๊มที่อาจกั้นทางหรือรบกวนการทำงานของปั๊มหรือไม่

      3. ตรวจสอบว่ามีการปั๊มน้ำทำงานร่วมกับระบบอื่นๆ ที่อาจทำให้ปั๊มน้ำไม่ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

      4. ตรวจสอบว่ามีการอุปกรณ์ที่เสียหรือเสื่อมสภาพซึ่งอาจทำให้เกิดเสียงดังหรือเสียงที่ไม่ปกติในปั๊ม

      5. ตรวจสอบว่ามีการรั่วซึมหรือการรั่วไหลของน้ำหรือของเหลวจากปั๊มหรือไม่

การปฏิบัติตามเคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปั๊มขัดข้องและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานของคุณอย่างราบรื่นมากขึ้น หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับปั๊มที่มีปัญหา การทำงานร่วมกับผู้ผลิตปั๊มหรือบริการซ่อมที่ได้รับการรับรองจะช่วยให้ปั๊มของคุณกลับมาทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบปั๊มโดยเร็วเมื่อมีสัญญาณของปัญหาเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และหากจำเป็นต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านปั๊มเพื่อความชัดเจนเพิ่มเติม

สรุป

การรู้และเข้าใจอาการหรือปัญหาต่างๆที่อาจที่บ่งบอกถึงสัญญาณความเสียหายของปั๊มน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถรักษาเครื่องปั๊มน้ำของคุณให้อยู่ในสภาพที่ดีและป้องกันความเสียหายจากปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบหลักของปั๊มน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างทันท่วงทีนั่นเอง

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ปั๊มน้ำอัตโนมัติถังแรงดัน VS ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ เลือกปั๊มน้ำตัวไหนดี?

FAQ คำถามที่พบบ่อย