สุดยอดคู่มือในการเลือกซื้อ ตะไบ ให้มีประสิทธิภาพ

Customers Also Purchased

ตะไบ ถือว่าเป็นเครื่องมือทั่วไปของช่างไม้เลยก็ว่าได้ เป็นเครื่องมือที่ทำมาจากเหล็กกล้าคาร์บอน ที่ใช้สำหรับการขัดแต่งผิว หรือปาดหน้าชิ้นงานที่คุณต้องการได้ เพื่อปรับแต่งชิ้นงานให้เรียบร้อยตามความต้องการ แต่เครื่องมือเหล่านี้อาจทำให้คุณสับสนเหมือนกันถ้าหากคุณยังเป็นมือใหม่ และยังไม่คุ้นเคยกับตะไบ

การรู้จักเครื่องมือของคุณเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการเลือกตะไบที่เหมาะสมสามารถทำให้งานของคุณออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบทความนี้ผมจะบอกคุณทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับตะไบเหล่านี้


ประเภทของ ตะไบ

ตะไบแบน  (Flat File) 

ลักษณะหน้าตะไบเป็นรูปสี่แหลี่ยมพื้นผ้า ฟันตะไบเป็นแบบลายตัดคู่ เหมาะกับการใช้งานทั่วไป 

ตะไบกลม  (Round File)

มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตะไบหางหนู ในส่วนฟันของตะไบมีทั้งแบบลายตัดคู่และลายตัดเดี่ยว งานที่นิยมใช้ในงานตะไบส่วนโค้งของชิ้นงาน ใช้ตะไบขยายขนานรูกลม และใช้ตะไบร่องโค้งนั่นเอง 

ตะไบสี่เหลี่ยม (Square File) 

ฟันตะไบเป็นแบบลายตัดคู่ นิยมใช้ในงานตะไบชิ้นงานที่เป็นมุมฉาก นอกจากนี้ยังใช้ในการตะไบขยายขนาดร่อง หรือ รูชิ้นงานที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้ ยกตัวอย่างเช่น ร่องลิ่ม และร่องเฟืองสไปล์น เพื่อให้ได้มุมฉากของผิวชิ้นงานนั่นเอง 

ตะไบสามเหลี่ยม (Three Square File) 

ฟันตะไบเป็นแบบลายตัดคู่ ใช้แต่งส่วนโค้งร่องโค้งต่างๆ นิยมใช้ในงานตะไบมุมของชิ้นงานที่มีมุมน้อยกว่า 90 องศา

ตะไบท้องปลิง (Half Round File)

ฟันตะไบเป็นแบบลายตัดคู่ นิยมใช้งานผิวงานที่เป็นโค้ง มีลักษณะรูปทรงตะไบจะเป็นครึ่งวงกลม คุณสามารถใช้ตะไบท้องปลิง ตะไบไม้เล็กๆ ออกได้เพื่อทำให้ด้านที่เป็นปลายโค้งของไม้เรียบลงโดยไม่ทำให้พื้นผิวเสียหาย

ตะไบปลายงอ (Liffler’s File) 

ตะไบชนิดนี้ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในงานทำแม่พิมพ์โลหะ และงานทำแม่พิมพ์พลาสติก โดยเฉพาะนั่นเอง 

ตะไบปลายมีด (Knife File) 

ฟันตะไบเป็นแบบลายตัดคู่ มักจะนิยมใช้ในงานตะไบร่องงานที่มีขนาดแคบๆ ลักษณะของตะไบจะคล้ายกับปลายมีด


ความปลอดภัยในการใช้ ตะไบ

- พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ตะไบที่ไม่มีด้ามจับ หรือด้ามแตกชำรุดและหลวมอาจจะเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการใช้งานได้

- จับตะไบด้วยมือทั้งสองข้าง โดยใช้เครื่องมือหนึ่งอยู่ที่ด้ามจับ และอีกมือหนึ่งอยู่ที่ด้านหลังของปลายไม้เพื่อช่วยออกแรงกับไม้

- ห้ามนำตะไบใช้งัดหรือตีแทนเครื่องมืออื่นๆ นอกจากใช้สำหรับตะไบงานอย่างเดียว

- อย่าใช้มือปัดผิวงานที่กำลังตะไบควรใช้แปรงปัดฝุ่นผงแทน เพื่อป้องกันครีบโลหะบาดมือ

- การใส่ด้ามตะไบหรือถอดด้ามตะไบควรปฏิบัติอย่างถูกวิธี

- ทำความสะอาดตะไบของคุณบ่อยๆ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่อุดตันเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด


คุณสามารถเลือก เครื่องมือช่าง เพิ่มเติมได้