การรับประกันสินค้าของ DCA

Customers Also Purchased

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า DCA

1. ใบรับประกันสินค้าจะมีผลเมื่อลูกค้ากรอกรายละเอียดในใบรับประกัน และส่งมายังทางร้าน iTOOLMART ภายในระยะเวลาภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ซื้อ 

2. ทางร้าน iTOOLMART จะบริการซ่อมฟรี ทั่งค่าแรงและรวมไปถึงค่าอะไหล่ สำหรับการเสียหายของสินค้า ในกรณีที่มาจากขั้นตอนในการผลิตสินค้าจากโรงงาน หรือเกิดขึ้นจากการใช้งานของลูกค้า ในสภาพการใช้งานที่ถูกต้อง ตามคำแนะนำของคู่มือ ในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อ 

3. ทางร้าน iTOOLMART จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียงหายที่จะเกิดขึ้นจาก อุบัติเหตุ และการใช้งานผิดวิธี หรือแม้แต่การซ่อม ดัดแปลง โดยร้านภายนอก หรือการเสียหายอื่นที่ไม่ใช่ขั้นตอนในการผลิต แม้ว่าความเสียหายเหล่านี้จะเกิดขึ้นในระยะเวลาในการรับประกันก็ตาม 

4. เมื่อมีการชำรุดเสียหายของสินค้าเกิดขึ้น หลังจากที่การรับประกันของสินค้าสิ้นสุดลง ทางร้าน iTOOLMART จะยินดีซ่อมสินค้าตามความเหมาะสม 

5. การรับประกันสินค้า จะหยุดลงทันทีเมื่อใบรับประกันของคุณสูญหายหรือมีการแก้ไข 


เพื่อความสะดวกในการรับบริการ ลูกค้านำบัตรการรับประกันมาทุกครั้ง หากคุณไม่นำบัตรรับประกันสินค้ามา ลูกค้าจะไม่ได้รับการรับประกันจากทางร้าน iTOOLMART ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อที่ทางร้าน iTOOLMART ที่เบอร์ 053-441-111