การรับประกันสินค้าของ Zinsano

Customers Also Purchased

ประเภทสินค้าในการรับประกัน Zinsano

เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ WELPRO ชิ้นส่วนที่รับประกัน อะไหล่ไฟฟ้าภายในตัวเครื่อง 3 ปี 
เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ IWELD ชิ้นส่วนที่รับประกัน อะไหล่ไฟฟ้าภายในเครื่อง 2 ปี 
ปั๊มลม โรตารี่ ชิ้นส่วนที่รับประกัน อะไหล่ไฟฟ้าภายในเครื่อง 1 ปี 
เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ WEL-D ชิ้นส่วนที่รับประกัน อะไหล่ไฟฟ้าภายในเครื่อง 1 ปี 
เครื่องฉีดน้ำรุ่นทั่วไป ชิ้นส่วนที่รับประกัน ปั๊มแรงดัน มอเตอร์ 1 ปี 
เครื่องดูดฝุ่น ชิ้นส่วนที่รับประกัน อะไหล่ไฟฟ้าภายในเครื่อง 1 ปี
เครื่องมือช่าง ชิ้นส่วนที่รับประกัน อะไหล่ไฟฟ้าภายในเครื่อง 6 เดือน

 เงื่อนไขการรับประกันสินค้า Zinsano

1. Zinsano จะขอรับประกันคุณภาพของสินค้า ต่อลูกค้าที่ได้ลงทะเบียน ไว้กับทางบริษัทอย่างถูกต้องเท่านั้น 

2. การเริ่มต้นในการรับประกันสินค้า จะบับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า กับทาง Zinsano หรือทางร้าน iTOOLMART ตามอายุประกันของสินค้าแต่ละประเภท (ดูประเภทสินค้าด้านบน)

3. การรับประกัน จะครอบคลุมการรับประกันเฉพาะสินค้าที่ นำเข้ามาจัดจำหน่าย ชิ้นส่วนในการรับประกันจะเป็นชิ้นส่วนอะไหล่ หรือ อะไหล่ทางไฟฟ้า (ดูประเภทสินค้าด้านบน)

4. ลูกค้าสามารถขอรับบริการตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนแปลงอะไหล่ได้ โดยจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และชิ้นส่วนอะไหล่ที่ลูกค้าจะเปลี่ยน สามารถไปใช้บริการได้จากศูนย์บริการของบริษัท หรือทางร้าน iTOOLMART ได้

5. ลูกค้าต้องนำชิ้นส่วน อะไหล่ที่เกิดข้อผิดพลาด ตามรายการที่ได้รับประกันคืนให้กับบริษัท 

6. การรับประกันจะไม่รวมถึง ค่าขนส่งสินค้าต่างๆ

7. พวกสารเคมี น้ำมันหล่อลื่น น้ำยาทำความสะอาดต่างๆ และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมต่างๆ ลูกค้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเหล่านี้เอง 

8. ลูกค้าจะต้องแสดงใบรับประกัน หรือใบเสร็จทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ไม่อย่างนั้นจะคิดค่าใช้จ่ายตามปกติ 


เงื่อนไขที่ไม่ได้อยู่ในการรับประกันสินค้า 

1. สินค้าเกิดการเสียหาย ที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดประเภท หรือมีการใช้งานต่อเนื่องนานเกินไป และขาดการบำรุงรักษา

2. สินค้าถูกนำมาแก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม โดยร้านซ่อมภายนอก ที่ไม่ใช่ทางบริษัท และ ร้าน iTOOLMART 

3. สินค้าชำรุดเสียหาย หรือบุบ รอยขีดข่วน ที่มาจากปัจจัยภายนอก ยกตัวอย่างเช่น การเคลื่อนย้าย การขนส่ง อุบัติเหตุ เป็นต้น

4. มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในสินค้า หรือสัตว์ต่างๆ เข้าไปกัดสายไฟทำให้ชำรุดเสียหาย และการเกิดสนิมจากสภาพแล้วล้อม

5. ชิ้นส่วน อุปกรณ์สึกหรอตามระยะเวลาการใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น สายไฟ แปรงถ่าน สายพาน เป็นต้น หรือต้องมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆ เป็นระยะๆ

6. สินค้าที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากระบบ หรือแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง ต่อตัวสินค้าที่ออกแบบไว้ 

7. การชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ที่ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกิดจากความผิดปกติของ ระบบไฟฟ้า ยกตัวอย่างเช่น แรงดันไฟฟ้าตกหรือเกินไป เป็นต้น 


ข้อกำหนด

1. ใบรับประกันสินค้าถูก แก้ไข ดัดแปลง ขีดฆ่า หรือบางส่วนของใบฉีดขาดไป ถือว่าสิทธิการรับประกันจะไม่เกิดขึ้น 

2. ในกรณีที่ลูกค้าค่าสินค้า หรือไม่ได้จ่ายสินค้าเต็มจำนวน ตามเงื่อนไขของบริษัทที่ระบุในสัญญา  ถือว่าสิทธิการรับประกันจะไม่เกิดขึ้น 

3. สินค้าที่มีเงื่อนไขในการรับประกันในส่วนเพิ่มเติมจากเอกสาร ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรับประกันสินค้า

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อที่ ร้าน iTOOLMART ที่เบอร์ 053-441-111