การรับประกันสินค้าของ MARUYAMA

Customers Also Purchased

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า MARUYAMA

1. ระยะเวลาในการรับประกันสินค้า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าซื้อสินค้า 

2. สินค้ารับประกันตลอดอายุการใช้งาน เฉพาะในส่วนของค่าแรง และรับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้าสำหรับชิ้นส่วนต่างๆ ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆของบริษัท จะได้รับในการรับประกัน ในกรณีที่สินค้าเสียหายจากขั้นตอนในการผลิต


เงื่อนไขที่ไม่ได้อยู่ในการรับประกันสินค้า 

1. ไม่มีใบรับประกันสินค้า 

2. ใบรับประกัน ไม่มีการ ระบุ วัน เดือน ปี ที่ซื้อสินค้า และชื่อร้านที่จัดจำหน่าย 

3. ความเสียหายที่เกิดจากความประมาทของผู้ใช้งาน และใช้งานเกินกำลังของเครื่องมือ 

4. ในกรณีที่ลูกค้า แก้ไข ดัดแปลง สินค้าเอง หรือร้านซ่อมภายนอกที่ไม่ใช่ทางบริษัท และร้าน iTOOLMART 

5. เปลี่ยนอะไหล่สินค้า ที่ไม่ใช่ของแท้ 

6. วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ 

7. เกิดจากอุบัติเหตุ หรือจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น 


คำเตือน 

ในกรณีที่ลูกค้าทำใบรับประกันสินค้าหาย จะไม่มีการออกให้ใหม่ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม  การรับประกันสินค้าของ MARUYAMA ทั้งหมดนี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆที่อยู่ในใบรับประกันสินค้า ดังนั้นการรับประกันนี้ไม่ได้จำกัดสิทธิ์ตามกฏหมาย 

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อที่ บริษัท ASIAN MARUYAMA ที่เบอร์ 033-046-121 หรือทางร้าน iTOOLMART ที่เบอร์ 053-441-111