การรับประกันสินค้าของ WASABI

Customers Also Purchased

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า WASABI

รับประกันบริการซ่อมฟรี 6 เดือน โดยไม่รวมค่าอะไหล่ 

การรับประกันจะไม่ครอบคลุม ในกรณีต่อไปนี้  

1. สินค้าเกิดการชำรุดเสียหาย ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก

2. การใช้งานสินค้าผิดประเภท จนทำให้เกิดการเสียหาย

3. ซ่อมแซม ดัดแปลง แก้ไขสินค้าที่ไม่ถูกวิธี จนทำให้เกิดการเสียหาย

4. ขาดการดูแลบำรุงรักษา และการใช้งานอย่างประมาทจนทำให้เกิดความเสียหาย 

5. ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และติดตั้ง หรือความเสียหายที่เกิดจากสินค้า 

6. มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในสินค้า หรือสัตว์ต่างๆ เข้าไปกัดสายไฟทำให้ชำรุดเสียหาย และการเกิดสนิมจากสภาพแล้วล้อม

7. หมายเลขของสินค้า สติกเกอร์ มีการแก้ไข ขูด ลบ ดัดแปลง 


เพื่อความสะดวกในการรับบริการ ลูกค้าโปรดนำใบรับประกันสินค้ามาทุกครั้งก่อนที่จะใช้บริการ 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อทางร้าน iTOOLMART ที่เบอร์ 053-441-111