การรับประกันสินค้าของ MILWAUKEE

Customers Also Purchased

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

ร่วมฉลองครบ 5 ปี กับ Milwaukeetool Thailand เมื่อซื้อสินค้าเครื่องมือไฟฟ้าไร้สายจาก Milwaukeetool Thailand หรือร้าน iTOOLMART รับประกันเพิ่มไปเลยอีก 5 เดือน รวมเป็น 1 ปี 5 เดือน  


รายละเอียดการลงทะเบียนรับประกัน

สินค้าที่อยู่ในการรับประกัน  ค่าใช้จ่าย ฟรีค่าอะไหล่และค่าบริการต่างๆ การครอบคลุมในการรับประกัน สินค้าที่มีตำหนิ อะไหล่เสีย หรือชำรุดจากการใช้งานต่างๆ 

สินค้าที่ไม่ได้อยู่ในการรับประกัน  ค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของสินค้าที่ส่งซ่อมมีรายละเอียดดังนี้ 

- สินค้าที่อยู่นอกระยะเวลาการรับประกัน

- สินค้าที่โดนแกะ หรือ ดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต

- สินค้าที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท 

- ชำรุดจากการตกน้ำ หรือเปียกฝนเป็นระยะเวลานาน

- สินค้าที่ไม่ได้มีการทำการตลาดในประเทศไทย โดยทางบริษัทฯ Milwaukee


เงื่อนไขและข้อกำหนดในการรับประกันสินค้าของ Milwaukee

1. หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์ไร้สาย แบตเตอรี่ และอุปกรณ์ชาร์จ ของ Milwaukee จากร้าน iTOOLMART คุณมีสิทธิได้รับการรับประกัน ตั้งแต่วันที่ซื้อหรือตามวันที่ผลิต ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในที่นี้ ระยะเวลาการรับประกันแยกตามประเภท

– MX Fuel Tools 1 ปี ขึ้นอยู่กับการรับประกันเพิ่มเติมสูงสุด 1 ปีสำหรับเครื่องมือเท่านั้น หากลูกค้าได้ลงทะเบียนรับประกันสินค้าทางออนไลน์

– เครื่องมือที่ใช้น้ำมัน และเครืองมือไฟฟ้าทั้งแบบมีสาย และเครื่องมือไร้สาย 1 ปี 

– แบตเตอรี่, เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 1 ปี

2. การรับประกันจะให้บริการโดย ร้าน iTOOLMART หากปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านล่างทั้งหมด และลูกค้าได้กรอกแบบฟอร์มใบรับประกันให้เรียบร้อย สินค้าต้องซื้อจาก iTOOLMART และสินค้าต้องถูกใช้งานปกติ และตามคำแนะนำในของคู่มือการใช้งาน

*หากคุณไม่มีใบเสร็จรับเงิน การรับประกันจะถูกกำหนดโดยยึดตามวันที่ผลิตของสินค้า*

3. ในช่วงระยะเวลาในการรับประกัน จะเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งหมดในข้อ 2 ลูกค้าจะมีสิทธิ์รับบริการซ่อมฟรีหนึ่งครั้งของสินค้าตัวนั้น และการเปลี่ยนชิ้นส่วน ที่เกิดจากข้อผิดพลาดและขั้นตอนในการผลิตของสินค้า (ยกเว้นการสึกหรอตามสภาพการใช้งานปกติ) แต่ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้ในข้อ 4 ด้านล่างนี้ 

4. การรับประกันสินค้าจะหยุดทันที ถ้าหากลูกค้าทำสิ่งต่อไปนี้ 

- ไม่แสดงใบเสร็จของสินค้า 

- ตัวสินค้าไม่ได้มาจากทางร้าน iTOOLMART หรือเป็นสินค้าลอกเลียนแบบ หรือดัดแปลง 

- ตัวสินค้าได้รับความเสียหายจากการใช้งานแบตเตอรี่ หรือเครื่องชาร์จ ที่เป็นของเทียม หรือดัดแปลง ที่ไม่ใช่ของยี่ห้อ Milwaukee โดยตรง

- ความเสียหายภายในตัวเครื่อง หรือระบบไฟฟ้าของสินค้า เป็นผลมาจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง การใช้งาน แรงดันไฟฟ้า หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะไม่สอดคล้องกับคู่มือการใช้งาน ข้อกำหนดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับตัวของสินค้า 

- ความเสียหายต่อตัวสินค้า ที่เกิดจากภัยธรรมชาติต่างๆเช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ หรือแม้กระทั่งสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของลูกค้า

- สินค้าที่ได้รับการแก้ไข หรือดัดแปลงมา รวมถึงการซ่อมแซมที่ทำขึ้นหรือพยายาม การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง การปรับเปลี่ยนโดยเจตนา

- ความเสียหายต่อสินค้า เกิดจากฝุ่นหรือน้ำ ทำให้เกิดการกัดกร่อนของสนิม หรือองค์ประกอบภายนอกอื่นๆของตัวสินค้า 

- สินค้าถูกนำไปใช้ไม่ถูกประเภทของการใช้งาน รวมไปถึงการตกหล่น กระแทกกับพื้นผิวที่แข็ง และไม่ได้รับการบำรุงรักษาที่เหมาะสม

- หมายเลขซีเรียลของสินค้าได้รับการแก้ไข หรือลบออกจากสินค้าหรืออ่านไม่ออก (ควรรักษาสิ่งนี้ไว้ให้ดี) 

- ตัวสินค้าจะมีการสึกหรอตามปกติของมันเอง พวกวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์เสริม หรือชิ้นส่วนของตัวสินค้า ต้องมีการใช้งานปกติอย่างจำกัด ยกตัวอย่างเช่น แปรงถ่าน ชุดสายไฟ แบตเตอรี่ มอเตอร์ เป็นต้น ให้ลูกค้าตรวจสอบชิ้นส่วนเหล่านี้ว่ามีการสึกหรอหรือไม่ 

5. ทางร้าน iTOOLMART จะพิจารณาถึงข้อบกพร่องของสินค้าที่อยู่ในขอบเขตของการรับประกันนี้ และจะเรียกเก็บค่าบริการหรือไม่ รวมถึง ค่าอะไหล่และค่าแรงสำหรับงานซ่อมสินค้าต่างๆ 

6. ทางร้าน iTOOLMART อาจมีการขยายเวลาการซ่อมแซมสินค้า มาตรฐานในกรณีที่จำเป็นต้องส่งชิ้นส่วนอะไหล่ของสินค้ามาที่ประเทศไทย

7. ทางร้าน iTOOLMART อาจจะรีเซ็ตการตั้งค่าของสินค้า เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานใน การดำเนินการซ่อมแซมโดยอาจจะไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากสินค้ามีการชำรุด หรือเปลี่ยนใหม่ ชิ้นส่วนต่างๆ ยังคงเป็นทรัพย์สินของ ร้าน iTOOLMART และจะไม่ส่งคืนแก่ลูกค้า

8. หากสินค้าไม่สามารถซ่อมแซมได้ หรือรุ่นของสินค้านั้นถูกยกเลิกไป ไม่พร้อมใช้งาน ทางร้าน iTOOLMART อาจพิจารณาในการแทนที่ สินค้าหรือส่วนประกอบที่มีรูปแบบคล้ายกันโดยมีเงื่อนไขว่าสินค้าที่ทดแทนหรือ ส่วนประกอบจะมีประสิทธิภาพ และการทำงานเท่ากับหรือสูงกว่าสินค้าตัวเดิม.

9. การรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมถึงบุคคลอื่นๆ นอกเหนือจากผู้ซื้อสินค้าเดิม ทางร้าน iTOOLMART มีสิทธิในการโอนสิทธิ์ ภายใต้การรับประกันนี้แก่บุคคลที่สามได้

10. ทางร้าน iTOOLMART ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือยกเลิกข้อกำหนดข้างต้นและ เงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. ในกรณีมีข้อพิพาท ทางร้าน iTOOLMART ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินขั้นสุดท้ายเอง

12. การรับประกันนี้อยู่ภายใต้การตีความตามกฎหมายของประเทศไทย บุคคลที่สามที่ไม่ใช่เจ้าของสินค้าจะไม่มีสิทธิ์บังคับใช้ข้อกำหนด และเงื่อนไขการรับประกันใดๆทั้งสิ้น

13. ทางร้าน iTOOLMART จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามที่กำหนดไว้ในความเป็นส่วนตัวของเราเท่านั้น นโยบายซึ่งสามารถใช้ได้ตามคำขอของลูกค้าเอง


เมื่อซื้อสินค้าผ่านทางร้าน iTOOLMART สามารถนำใบเสร็จมาลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ได้ที่ Milwaukeetool Thailand เมื่อลงทะเบียนสำเร็จจะมีอีเมลตอบรับส่งไปที่อีเมลของคุณ            

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อที่ Facebook : itoolmart | LINE ID : @toolmartonline | Contact TEL : 053-441-111