การรับประกันสินค้าของ MAKITA

Customers Also Purchased

ทางร้าน iTOOLMART ได้รับความไว้วางใจในสินค้าและบริการภายใต้ผลิตภัณฑ์ของ MAKITA ในด้านคุณภาพและความปลอดภัย ในการใช้งานของลูกค้า

ข้อกำหนด และเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของ MAKITA

การรับประกันสินค้าจะเสร็จสมบูรณ์ หลังจากที่ลูกค้าได้ทำการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.mymakita.in.th ภายในเวลา 14 วันหลังจากที่ซื้อสินค้า แต่ถ้าหากลูกค้าไม่ได้ลงทะเบียนการรับประกันของสินค้า ลูกค้าจะไม่อยู่ในเงื่อนไขในการรับประกันสินค้า สแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลย 

รับประกันสินค้านานสูงสุดถึง 3 ปี สำหรับสินค้าเครื่องมือไร้สาย 40Vmax สำหรับกลุ่มเครื่องมือแบตเตอรี่ XGT 40 โวลต์ทุกรุ่น ในกรณีที่เกิดความบกพร่องจากการผลิต ต้องทำการลงทะเบียนรับประกันผ่านช่องทางออนไลน์ จึงได้รับสิทธิการรับประกันเพิ่มจาก 1 ปี ทั้งหมดเป็น 3 ปี


รับประกันสินค้านานสูงสุดถึง 2 ปี สำหรับสินค้าเครื่องมือไฟฟ้า และเครื่องมือไร้สายอื่นๆ ในกรณีที่เกิดความบกพร่องจากการผลิต ต้องทำการลงทะเบียนรับประกันผ่านช่องทางออนไลน์ จึงจะได้รับสิทธิการรับประกันเพิ่มอีก 1 ปี ทั้งหมดเป็น 2 ปี ในกลุ่มเครื่องมือไร้สาย และกลุ่มเครื่องมือไฟฟ้าของ MAKITA


รับประกันสินค้านานสูงสุดถึง 1 ปี กรณีที่ไม่ได้ลงทะเบียนการรับประกันผ่านช่องทางออนไลน์ กรณีที่ไม่ได้ทำการลงทะเบียนการรับประกันผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ซื้อจะได้รับการรับประกันเพียง 1 ปีเท่านั้นและต้องมีหลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์จริงจากตัวแทนจำหน่ายจึงจะได้รับการประกัน (ใบเสร็จรับเงิน) *ผลิตภัณฑ์ต้องถูกใช้งานภายใต้สภาวะปกติ


ทางร้าน iTOOLMART ขอสงวนสิทธิในการรับประกันสินค้า ในกรณีที่ลูกค้ากรอกข้อมูลและรายละเอียดของสินค้าไม่ถูกต้อง และการรับประกันจะไม่รวมถึงสินค้าที่ลูกค้าซื้อมาจากนอกประเทศไทย จะไม่รับประกันจากการชำรุดหรือเสียหายของสินค้า ที่ได้รับจากการซ่อม ถอด หรือดัดแปลงมาก่อน โดยร้านซ่อมทั่วไปที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของ MAKITA หรือทาง iTOOLMART

ข้อยกเว้นในการรับประกันสินค้า 

1 สินค้าของปลอม ของเลียนแบบ ที่ไม่ใช่ของแท้จาก MAKITA

2 การใช้งานผิดประเภทของตัวสินค้า นอกเหนือจากข้อแนะนำในคู่มือการใช้งาน

3 การดัดแปลงเพิ่มเติม หรืออะไหล่เทียม ที่ไม่ใช่อะไหล่แท้จาก MAKITA

4 อุบัติเหตุทุกประเภทที่มักจะเกิดจากความประมาท ยกตัวอย่างเช่น การตกหรือภัยธรรมชาติ ร่วมไปถึงความชื้นของสินค้า 

5 การใช้งานเครื่องมือเกินกำลังไฟฟ้าที่ระบุอยู่ในคู่มือการใช้งานของสินค้า หรือเกิดจากความเสียหายที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน

6 การใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ผิดประเภท เช่นอุปกรณ์เสริมของเทียบ ที่ไม่ใช่อุปกรณ์แท้จาก MAKITA โดยตรง 

7 ชิ้นส่วนของสินค้าที่สึกหรอจากการใช้งานทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น แปรงถ่าน สายไฟ ปลั๊ก หัวจับดอกสว่าน เป็นต้น การสึกหรอพวกนี้จะขึ้นอยู่กับการใช้งาน 


หากมีข้อสงสัย กรุณาปรึกษาศูนย์บริการ MAKITA หรือทางร้าน iTOOLMART เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook : itoolmart | LINE ID : @toolmartonline 

Contact TEL : 053-441-111