5 วิธีการเลือกซื้อเครื่องปั่นไฟ

Customers Also Purchased

5 วิธีการเลือกซื้อเครื่องปั่นไฟ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่แปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า มันทำงานบนหลักการของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า โดยที่ขดลวดถูกหมุนในสนามแม่เหล็กเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

ต่อไปนี้เป็นส่วนประกอบและขั้นตอนพื้นฐานในการทำความเข้าใจวิธีการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า:

1. ส่วนประกอบพื้นฐาน: ส่วนประกอบหลักของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประกอบด้วยโรเตอร์ (ส่วนที่หมุน) สเตเตอร์ (ส่วนที่อยู่กับที่) และเพลาเพื่อเชื่อมต่อทั้งสอง โรเตอร์ประกอบด้วยแม่เหล็กหรือขดลวดในขณะที่สเตเตอร์มีชุดของขดลวด

2. สนามแม่เหล็ก: สนามแม่เหล็กถูกสร้างขึ้นรอบๆ โรเตอร์เมื่อมีกระแสไหลผ่านหรือเมื่อแม่เหล็กหมุนรอบตัวโรเตอร์ สนามแม่เหล็กสามารถเป็นได้ทั้งขั้วเหนือหรือขั้วใต้

3. การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า: ขณะที่โรเตอร์หมุน สนามแม่เหล็กจะตัดผ่านขดลวดในสเตเตอร์ ซึ่งทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้า (EMF) ในเส้นลวด สิ่งนี้เรียกว่าการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า

4. AC หรือ DC: ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แรงดันขาออกสามารถเป็นกระแสสลับ (AC) หรือกระแสตรง (DC) เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับใช้สลิปริงและแปรงเพื่อแปลงเอาต์พุตเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ในขณะที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงใช้เครื่องสับเปลี่ยน

5. โหลด: กระแสไฟฟ้าที่สร้างขึ้นจะถูกใช้เพื่อจ่ายไฟให้กับโหลดไฟฟ้า เช่น ไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า

6. การควบคุม: แรงดันและความถี่ของไฟฟ้าที่สร้างขึ้นสามารถควบคุมได้โดยการปรับความเร็วของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือโดยใช้ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า

เมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะเข้าใจการทำงานพื้นฐานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและวิธีการแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าถูกนำไปใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงโรงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา และแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น กังหันลมและเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ


หากวันหนึ่งเกิดไฟฟ้าดับ หรือภัยจากธรรมชาติทำให้เกิดไฟฟ้าขัดข้องหรือไฟดับ แต่คุณมีความจำเป็นในการใช้ไฟ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล ตึก อาคาร ฟาร์มหรืออื่นๆ และนั้นอาจทำให้คุณเงินหรือทรัพสินย์ของคุณเกิดความเสียหาย เครื่องปั่นไฟเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้คุณแก้ปัญหานี้ได้แต่การจะซื้อเครื่องปั่นไฟนั้นจำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง ควรเลือกแบบไหน ยังไงถึงจะเหมาะกับการใช้งาน

1. รู้ความต้องการในการซื้อ ใช้กับสถานที่ใด เรามีความต้องการเครื่องปั่นไฟไปใช้งานกับอะไร เช่นใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้าน ฟาร์มที่ต้องการกระแสไฟ โรงพยาบาลที่ต้องการไฟในการใช้กับตู้รักษาวัคซีนเป็น

2.ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้าง กี่เครื่อง และกี่โวลต์ ใช้งานกับเครื่องมือประเภทใด กี่วัตต์แล้วใช้งานพร้อมกันหรือไม่ มีความจำเป็นในการใช้งานที่ต้องอาศัยสายไฟที่ยาวหรือปล่าว

3. เช็ดว่าเราจะนำเครื่องปั่นไฟไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบใด
- ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีมอเตอร์ เช่น หลอดไฟ หรืออุปกณ์ที่ให้ความสว่างหรือความร้อน เพราะถ้าใช้กับอุปกรณ์ที่ให้ความสว่างจะไม่มีมอเตอร์ ทำให้หาเครื่องปั่นไฟที่ใ้ชกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้ง่าย
- ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ เช่นปั๊มน้ำ แอร์ เครื่องปั่นไฟประเเภทนี้จะค่อนขางหายาก เพราะต้องคำควณค่าตอนที่สตาร์ทเครื่อง เพื่อความปลอดภัย

4. คำนวณวัตต์โดยรวมในการใช้เครื่องมือไฟฟ้า เช่น ใช้เครื่องมือ3800+360=4160วัตต์ และทำการเป็นค่าให้เป็นกิโลวัตต์ โดยเอา1000 หาร 4160/1000= 4.16 กิโลวัตต์ 
(KVA คือ ค่ากิโลวัตต์แอมป์)
(KW คือ ค่ากิโลวัตต์)
1KW = 0.8KVA

5.หารุ่นที่มีค่าวัตต์ที่ใกล้เคียงกับค่าที่เราคำนวณไว้ หรือเป็นค่าวัตต์ที่มากกว่า ไม่ควรหาค่าที่น้อยกว่าจะทำให้เครื่องปั่นไฟฟ้าทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตามต้องคำนึงถึงงบของคุณด้วยและการใช้งาน

เลือกซื้อ เครื่องปั่นไฟ หลากหลายเพียงคลิ๊ก