หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | บทความ | ติดต่อ | วิธีการสั่งซื้อ
top-icon
TH

เครื่องมือ จากอดีตถึงปัจจุบัน

เครื่องมือ จากอดีตถึงปัจจุบัน

ขอขยายความคำว่า “เครื่องมือ” เครื่องมือคือวัตถุและชิ้นส่วนที่ใช้เพื่อขยายขีดความสามารถและขีดจำกัด ถึงแม้ว่าสัตว์หลายๆประเภทจะใช้เครื่องมือแบบมนุษย์ยุคหินได้ แต่มนุษย์ก็ได้มีการพัฒนาเครื่องมือให้มีความจำเป็นในงานนั้นๆมากขึ้น 

จริงๆแล้วนิยามของคำว่าเครื่องมือนั้นอาจจะกว้างมากยกตัวอย่างเช่นตะเกียบ หรือช้อน หรือ และสิ่งอื่นๆ ที่วัตถุทำการกระทบแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงในวัสดุชิ้นใดชิ้นหนึ่งนั่นก็คือเครื่องมือประเภทนั้นๆและเรียกโดยรวมว่าอุปกรณ์


ประวัติศาสตร์เครื่องมือ

สำหรับประวัติศาสตร์ของเครื่องมือนั้นแรกเริ่มเดิมทีจะมีการใช้เครื่องมือกันอย่างกว้างขวางทั้งในมนุษย์และลิงชิมแปนซีเองโดยเครื่องมือในยุคแรกๆนั้นจะเป็นพวกไม้หรือหินซึ่งเสียหายและมีอายุโดยไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่ไม่ได้รับการดัดแปลงใดๆตัดภายหลังมนุษย์ได้ทำการดัดแปลงเครื่องมือขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับงานนั้นๆซึ่งนับว่าเป็นก้าวสำคัญในการวิวัฒนาการสำคัญของมนุษย์ให้ก้าวข้ามจากสัตว์ทั่วไป

สิ่งประดิษฐ์ที่ถือว่าเป็นเครื่องมืออายุเก่าแก่ที่สุดในโลกงั้นเชื่อว่าคือสิ่งประดิษฐ์จากหินที่มีอายุย้อนกลับไปถึง 2.5 ล้านปีก่อนโดยมนุษย์สายพันธุ์ hominin ได้ทำการแกะสลักซากสัตว์ด้วยเครื่องหินนั่นเอง นอกจากนี้เครื่องมือยังเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้มนุษย์โบราณใช้เพื่อช่วยให้ครองโลก ด้วยกันคิดค้นคันธนูหรือลูกศรเพื่อล่าสัตว์โดยใช้เพื่อทดแทนร่างกายของตัวเองที่ไม่สามารถทำให้มีคมได้โดยหอกหรือลูกศรนี้เองทำให้มนุษย์สามารถล่าสัตว์ได้จำนวนมากทำให้มนุษย์ได้ขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารนั่นเอง เมื่อเริ่มยุคอาณาจักรกรีกโบราณและโรมก็มีการพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาอีกครั้งโดยการประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือและในส่วนเข้าด้วยกันจึงกลายเป็นที่มาของเครื่องจักรกลโบราณเครื่องมือได้ทำการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งโดยการปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้สามารถสร้างเครื่องมือที่มีขนาดเท่ากันและเล็กลงมากๆทำให้เกิดเครื่องมือใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกมากมาย


ประเภทและการใช้งานของเครื่องมือ

1. เครื่องมือสำหรับตัด เครื่องมือสำหรับตัดนี้ได้รับการออกแบบจากการทำให้โลหะหรือวัสดุใดๆก็ตามแคบลงเรื่อยๆและมีลักษณะเป็นรูปลิ่มทำให้เมื่อเครื่องมือกระทบกับวัสดุจะเกิดแรงเฉือนแต่มีข้อแม้ว่าเครื่องมือนั้นจะต้องมีวัสดุที่แข็งกว่าวัสดุที่ทำการตัด


2. เครื่องมือสำหรับเคลื่อนย้าย โดยเครื่องมือสำหรับเคลื่อนย้ายสามารถนิยามได้ทั้งการกระทบวัตถุใดวัตถุหนึ่งให้เพื่อนไปอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการยกตัวอย่างเช่นค้อนและตะปูหรือไขควงและน็อตโดยเป้าหมายในการย้ายวัสดุนั้นจะทำให้ไปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องโดยใช้เครื่องมือนั้นเป็นตัวกระทำนั้นเอง


3. เครื่องมือที่ทำให้เปลี่ยนอุณหภูมิ ยกตัวอย่างเช่นไฟแช็คเครื่องเป่าลมหรือเครื่องมือที่มีลักษณะการเปลี่ยนทางเคมีต่างๆ


4. เครื่องมือวัดและเครื่องมือนำทางยก ตัวอย่างเครื่องมือประเภทนี้เช่นไม้บรรทัดกล้องสำรวจกล้องจุลทรรศน์นาฬิกาหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์ก็อยู่ในหมวดนี้ด้วยเช่นกัน


5. เครื่องมือที่สร้างรูปร่าง เครื่องมือประเภทนี้ยกตัวอย่างเช่นแม่พิมพ์หรือจิ๊กและเกรียงเป็นต้น


6. เครื่องมือที่เชื่อมหรือยึด เช่นปืนกาวเครื่องเชื่อมเครื่องหลอมเป็นต้น


7. เครื่องมือในการจัดการด้านข้อมูล ในเครื่องมือประเภทนี้ยกตัวอย่างเช่นเครื่องมือที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์นั่นเอง


ทั้งนี้ทั้งนั้นเครื่องมือบางอย่างอาจผสมผสานความสามารถของชนิดเครื่องมือหลายๆเครื่องเข้ามาในนี้เครื่องเดียว และยังแตกแยกย่อยออกไปเป็นอีกหลายเครื่องมือซึ่งชื่อของเครื่องมือจะบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ในการใช้งานในสาขาใดนั้นๆเช่น เครื่องมือช่าง เครื่องมืองานไม้ เครื่องมืองานประปา เครื่องมืองานเชื่อมเป็นต้นนอกจากนี้พวกอุปกรณ์การป้องกันหรืออุปกรณ์เซฟตี้ยังได้ถือว่าเป็นเครื่องมืออีกชนิดด้วยเนื่องจากทั้งถุงมือแว่นตานิรภัยหรือแม้แต่รองเท้านิรภัยก็มีความหมายในเชิงการให้ประโยชน์ในการใช้งานจึงถือว่าเป็นนิยามของคำว่าเครื่องมืออีกด้วย