หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | บทความ | ติดต่อ | วิธีการสั่งซื้อ
top-icon
TH

อะไหล่ปั๊มน้ำที่คุณสามารถเปลี่ยนได้เอง!

เมื่อลักษณะการทำงานของปั๊มน้ำไม่ทำงานหรือมีความผิดปกติเกิดขึ้น อาทิเช่น เสียงของการทำงาน การไหลของน้ำ ฯลฯ สามารถคาดคะเนได้ว่า ถังปั๊มมีการรั่ว หรือเกิดสนิทได้ ซึ่งจะพบว่ามีน้ำไหลท่วมใต้ฐานปั๊มน้ำ สามารถเปลี่ยนแปลงถังปั๊มน้ำได้ด้วยตัวเอง โดยการดูแผ่นสติกเกอร์ด้านหลังที่มีการบอกเนื้อหาของตัวปั๊มน้ำรุ่นนั้นๆไว้

1. ปิดมิเตอร์น้ำ หรือปิดวาล์วน้ำเข้ารวมทั้งออก
2. คลายน๊อตตรงส่วนที่เชื่อมกับท่อน้ำออก
3. คลายน๊อตตรงส่วนที่เชื่อมกับท่อน้ำทางเข้า หลังจากนั้นให้ยกตัวปั๊มน้ำออกมาในที่แจ้งๆหรือรอบๆที่จะทำเปลี่ยนแปลงถังได้สบาย
4. ไขน๊อตที่ยึดส่วนถังสำหรับน้ำออก ซึ่งจะมีน๊อตนยู่ 6 ตัว
5. หมุนเบาๆ อัดอากาศออกมาจากเกลียว ถ้าหากคิดว่าหมุนยากก็ให้คลายเกลียวที่อยู่ข้างบนออกก่อนก็ได้
6. หลังจากนั้นให้หมุนตัวงานอัตโนมัติออก
7. เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว ยกตัวมอเตอร์ออกมาจากถังเก่าและก็เอามาสวมลงบนถังสแตนเลสใหม่ได้เลย จุดที่จะสวมลงไปจะมียางโอริงอยู่ชี้แนะว่าให้ท่านเปลี่ยนแปลงยางโอริงอันใหม่ด้วย เมื่อสวมทับลงไปรวมทั้งให้พันเทปเพื่อความแน่นหนา

8. ใส่ตัวอัดอากาศกับตัวทำดำเนินการอัตโนมัติกลับเข้าไปที่เดิม

9. นำถังใหม่ที่ประกอบแล้วไปสวมกับฐานรองอันเก่า

10 ต่อจากนั้นไขน๊อตทุกตัวให้แน่น

11. เปลี่ยนแปลงยางหน้าแปลน ตรงทางน้ำเข้าและออก

12.นำตัวเครื่องมือทั้งสิ้นไปจัดตั้งไว้ยังตำแหน่งเดิมที่เคยตั้งปั๊มน้ำไว้ และก็ไขน๊อตยึดทุกตัวให้แน่น เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย  ปั๊มน้ำของคุณจะกลับมาดำเนินงานตามปกติ เสมือนได้ซื้อปั๊มน้ำใหม่