ขนาดเหล็กที่ใช้กับ เครื่องตัด plasma ขนาดต่างๆ

ตารางแนะนำงานตัด Plasma

ความหนาที่ตัดได้ mm.

เหล็ก

สแตนเลส

อลูมิเนียม

กระแสในการตัด

ตัดขาด

ตัดสวย

ตัดขาด

ตัดสวย

ตัดขาด

ตัดสวย

40 A

12 mm.

10 mm.

10 mm.

8 mm.

8 mm.

6 mm.

60 A

25 mm.

20 mm.

20 mm.

16 mm.

15 mm.

10 mm.

100 A

35 mm.

30 mm.

30 mm.

25 mm.

25 mm.

20 mm.

*ข้อมูลการปรับค่าพารามิเตอร์ในการเชื่อมต่าง ๆ เป็นค่ามาตรฐานสากลทั่วไป ในการใช้งานจริงอาจมีการเปลี่ยนแปรงได้ตามสภาวะการใช้งาน ซึ่งทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

สามารถเลือกเครื่องตัด plasma ได้ คลิ๊กเลย