มารู้จัก เครื่องไสไม้ และ เครื่องรีดไม้ กันเถอะ

Customers Also Purchased

เครื่องรีดไม้(Thickness planer) มีหน้าที่ รีดให้แผ่นไม้ มีความหนาสม่ำเสมอและพื้นผิวเรียบเท่ากันใบมีดจะถูกตั้งระดับและรีดด้านไดด้านหนึ่ง หรือสองด้านพร้อมกัน มีข้อได้เปรียบกว่ากบไฟฟ้า เพราะสามารถรีดแผ่นไม้ ได้โดยมีความหนาสม่ำเสมอ รวดเร็ว ทำให้ลดเวลาในการผลิตได้ เครื่องรีดไม้ (Thickness planer) หรือ เครื่องรีดไม้ หรือกบไสไม้ หรือเต่าไฟฟ้า เป็นเครื่องจักรกลงานไม้ที่นิยมใช้กันมาก เนื่องจากเครื่องไสไม้สามารถไสไม้หนากว้างให้เรียบและไสไม้ให้ได้ขนาดความหนาที่ต้องการ มีทั้งชนิดไสหน้าเดียวและไสคราวเดียวได้ 2 หน้า เครื่องรีดไม้เป็นเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งอาจจะมีอุปกรณ์สำหรับลับหรือฝนใบมีดติดอยู่ก็ได้ ขนาดและความเร็วของเครื่องไสไม้  ขนาดของเครื่องรีดไม้เรียกกันตามความยาวของชุดหัวตัด (Cutter Head) หรือความกว้างของแท่นเครื่องที่รองรับไม้ได้กว้างที่สุด ซึ่งมีหลายขนาดด้วยกัน เช่น เครื่องที่ไสหน้าเดียวจะสามารถไสไม้ได้หนา 4 นิ้ว กว้าง 12 นิ้ว และเครื่องที่ไสได้คราวละ 2 หน้าจะสามารถไสไม้ได้หนา 8 นิ้ว กว้าง 30 นิ้ว เป็นต้นความเร็วในการหมุนของเครื่องไสไม้ที่ตำแหน่งหัวตัด (ใบมีด) โดยเฉลี่ยจะหมุนประมาณ 3,000 ถึง 3,600 รอบต่อนาที (rpm)