เครื่องมือช่าง คือ ?

เครื่องมือช่าง คือ ???

            เครื่องมืออุปกรณ์ ที่มนุษย์คิดค้น ออกแบบคำนวณและประดิษฐิ์ขึ้นมาใช้ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการตอบรับความต้องการของผู้ใช้งาน โดยเพิ่มกำลัง ช่วยทุ่นแรงหรือขีดจำกัดทักษะของมนุษย์ที่มีอยู่ ด้วยทำให้ความสะดวกสบาย รวดเร็ว ว่องไว ในการทำงานมากขึ้น และลดระยะเวลาและพลังงาน อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพของงานนั้นเพิ่มขั้นอีกด้วย  ทำให้ผลผลิตนั้น มีคุณภาพ มีจำนวน ปริมาณเพิ่มขั้น  

             การทำงานช่าง สิ่งที่สำคัญ คือ เครื่องมือของช่างนั้นเอง เพราะเครื่องมือสามารถทำให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แม้ว่าช่างจะมีทักษะ ฝีมือการทำงานดี แค่ไหน มีประสบการณ์มากน้อยเพียงได แต่ถ้าเครื่องมือไม่พร้อมหรือไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ กับการทำงานนั้น ก็เชื่อได้ว่า ผลรับที่ได้นั้นออกมาไม่ดี และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ก่อนจะปฏิบัติงาน ช่างควรที่จะศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือนั้นๆ เพื่อสามารถเลือกใช้เครื่องมือช่างให้ถูกต้องเหมาะสมกับงานแต่ละประเภท  เพื่อให้ผลงานนั้นออกมาดี มีคุณภาพ ตามแบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน

             เพราะในโลกปัจจุบัน โรงงานอุตสาหกรรมมีเครื่องมือช่างหลายประเภท มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีความรวดเร็ว มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้และดัดแปลงและพัฒนาเกี่ยวกับงานช่าง  โดยจะมีการวิเคราะห์คำนวณ ออกแบบ วางแผน การประเมินและปรับปรุง ให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดียิ่งขั้น ตอบโจทย์การใช้งานและได้มาตรฐานสากล

            โดยปัจจุบัน “เครื่องมือช่าง” เป็นเครื่องมือต่างๆที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานช่างและช่างทุกคน แม้กระทั้งสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมากมาย ถือว่า เครื่องมือช่างเป็นคู่หู(confidant)กับช่างไว้ติดตัว กันเลยที่เดียว และยังเป็นของไว้ติดบ้านอีกด้วย.