เรื่องราวของสว่านแท่น REXON

               หากพูดถึงเรื่องเจาะๆ ก็ต้องนึกถึง Rexon เพราะขึ้นชื่อเรื่องเครื่องขุดเจาะอยู่แล้ว Rexon เป็นบริษัทที่บริษัทยักษ์ใหญ่ไว้ใจและร่วมงานด้วย โดยความเป็นมาของ Rexon เริ่มต้นตั้งแต่ ปี 1972 บริษัท Rexon ก่อตั้งขึ้นโดยผลิตภัณฑ์แรกคือแท่นเจาะ ขณะนั้นเป็นบริษัทมหาชน ถัดมาปี  1992-1993 เป็นผู้ผลิต OEM ให้ HITACHI จากนั้นปี  1995-1998 ได้รับ ISO 9001 ซึ่งปี  1998-1999 Rexon ได้ผลิต OEM ให้ BOSCH อีกทั้งยังทำธุรกิจกับ SEARS อเมริกา เมื่อปี  2004 ทำธุรกิจกับ Lowe's อมริกา ปี  2009 ได้รับลิขสิทธิ์แบรนด์จาก Porter-Cable ในปี  2011 Rexon ก็ยังได้รับรางวัลความร่วมมือจาก Stanley-Black&Decker และปี  2013 ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้ WARN จะเห็นได้ว่า บริษัทใหญ่ๆนั้น ไว้ใจ หลายๆครั้งที่ Rexon ได้เป็นผู้ผลิตส่วนประกอบ อีกทั้งยังได้เป็นร่วมธุรกิจอีกด้วย ปัจจุบัน Rexon ขายสว่านแท่นและแท่นตัดเสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง Rexon ราคาก็สูงอยู่ พอๆกับความทนทานสูงของเขาตามแบบฉบับ Rexon