มอเตอร์ และปั๊มน้ำ MITSUBISHI

                        Mitsubishi เมื่อปี 1964 เริ่มมาจากบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม ขณะนั้นใช้ชื่อว่า "บริษัท ผลิตไฟฟ้ากังยง จำกัด " ภายใต้การร่วมทุนระหว่างกลุ่มครอบครัวโพธิ์วรคุณ เป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ปี 1971 บริษัท กันยงวัฒนา จำกัด ได้ก่อตั้ง บริษัทขายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ปี 1975 Mitsubishi Electric Automation (Thailand) Co.,Ltd. เริ่มมาจาก " บริษัท บูรพาบรอดแบนด์อินดัสตรี จำกัด " ในรูปแบบ Factory Automation ปี1977 Mitsubishi Elevator (Thailand) Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในนามของ บริษัท ร่วมทุนระหว่าง Mitsubishi Electric Corporation (Japan) และ บริษัท วรจักรวิศวกรรม จำกัด ภายใต้ชื่อ บริษัท : วรจักรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่ง Mitsubishi ขายในส่วนของบันไดเลื่อนและระบบปรับอากาศ, ระบบเครื่องกลและไฟฟ้า, โทรคมนาคมและสินค้าพิเศษ ปี 1988 บริษัท สยามเพรสเซอร์ซัพพลายอุตสาหกรรม จำกัดได้ก่อตั้งขึ้น ทำธุรกิจขายเกี่ยวกับการผลิตและขายคอมเพรสเซอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศ ปี 1989 Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co.,Ltd ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศ ปี 1991 Mitsubishi Elevator Asia Co.,Ltd ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นโรงงานผลิตลิฟต์และบันไดเลื่อน ปี 1992 Mitsubishi Electric Asia Coordination Center ได้จัดตั้งเป็นสำนักงานสาขา ปี 1996 Mitsubishi Electric Thai Auto Parts Co.,Ltd ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นโรงงานผลิตอุปกรณ์ยานยนต์ ปี 1998 แม็คคัลได้รวมเข้าเป็น Mitsubishi Electric Asia Corporated Office จนปี 2004 บริษัท คังยองวัฒนา จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Mitsubishi Electric Kang Yong Watana Co., Ltd และกลายเป็นผู้นำด้านเครื่องปรับอากาศ ในปี 2005 บริษัท บูราเพาเวอร์บรอดอินดัสตรี จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Mitsubishi Electric Automation (Thailand) Co., Ltd. ปี 2009 บริษัท วรจักรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Mitsubishi Elevator (Thailand) Co., Ltd.  ปี 2013 Mitsubishi Electric Asia (Thailand) Co.,Ltd. ได้รับการจัดตั้งขึ้น การที่ Mitsubishi เป็นแบรนด์แรกๆที่คนจะนึกถึงเวลามองหามอเตอร์นั้น เป็นเพราะความทนทานและ Mitsubishi ราคาไม่ได้สูงแต่อย่างใด