ประเภทสินค้าในการรับประกัน Zinsano เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ WELPRO ชิ้นส่วนที่รับประกัน อะไหล่ไฟฟ้าภายในตัวเครื่อง 3 ปี  เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ IWELD ชิ้นส่วนที่รับประกัน อะไหล่ไฟฟ้าภายในเครื่อง 2 ปี  ปั๊มลม โรตารี่ ชิ้น... อ่านต่อ