The Jackhammer  เครื่องสกัดคอนกรีตเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับทำลายปูน เศษวัสดุ และอาคารที่ก่อสร้างด้วยปูน เครื่องสกัดเครื่องแรกเดิมทีถูกผลิตโดย Samuel Miller ในปี 1806 เพื่อใช้งานขุดเหมือง และสำรวจ              แต่ปัจจุบันเครื่องสกัดคอนกร... อ่านต่อ