เครื่องคอริ่ง คืออะไรส่วนมากใช้กับงานแบบไหน เครื่องคอรี่ง เป็นเครื่องมือที่มีไว้สำหรับการเจาะ การเจาะรูพื้นผิวทางวิศวกรรมสถาปัตยกรรม การวางโครงสร้างงานก่อรสร้าง รวมทั้งงานอื่น ๆ อีกมากมาย รูปทรงของเครื่องคอริ่งนั้นจะมีลักษณะที่อยู่ในรูปแบบของทรงกระบอกตรง ตัวหัวเจาะทำจากเหล็กหรือโลหะอื่น ๆ  เ... อ่านต่อ