กล้องระดับ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดระดับความสูงของระดับที่จุดต่างๆ กล้องระดับ มีหลายลักษณะ แต่ละแบบก็จะขึ้นอยู่กับผู้ผลิต กล้องระดับ ออกมาให้เหมาะกับงานแต่ละประเภทนั่นเอง การวัดระดับเป็นกระบวนการในการหาความสูงของจุด หรือความแตกต่างของความสูงของจุดที่ต้องการ งานเหล่านี้ถือว่ามีความสำคัญ เพราะเป... อ่านต่อ

กล้องระดับ เป็นเครื่องมือที่มักใช้ในการสำรวจและสร้างไซต์งาน ใช้เพื่อตรวจสอบ หรือกำหนดจุดที่อยู่บนระนาบแนวนอนเดียวกัน กล้องระดับหรือระดับอัตโนมัติ ทำงานบนกลไกการชดเชยที่ประกอบด้วยปริซึมแบบแกว่ง เครื่องมือนี้มักเป็นที่ต้องการของผู้สร้าง ผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจ และผู้รับเหมา เนื่องจากใช้งานง่าย และคุณ... อ่านต่อ

GEO FENNEL บริษัทตั้งอยู่ที่ เยอรมนี สินค้าที่ GEO FENNEL ขายมีตั้งแต่ชิ้นเล็กๆไปจนถึงชิ้นใหญ่ ครอบคลุมและตอบโจทยืความต้องการ การใช้เครื่องมือสำหรับงานต่างๆ มีแหล่งสินค้าที่ประจายไปทั่วโลก ตัวอย่างสินค้าจาก GEO FENNEL ที่เราคุ้นเคยก็อย่างเช่น อุปกรณ์เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น ขาตั้... อ่านต่อ